Nieuwe seizoen Alzheimer café van start

Geplaatst op 28 augustus 2017

Het nieuwe seizoen van het Alzheimer café start in Leiden op 14 september a.s. Het onderwerp van het eerste Café is Kunst en dementie. Lees verder

In Kaag en Braassem/Nieuwkoop start het seizoen op maandag 25 september in Rijnsaterwoude. Behalve dat er een interessante spreekster komt vieren we ook dat het Alzheimer café  in Nederland 20 jaar bestaat. U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op deze avond. Een deskundige verteld over wat er in het brein gebeurt en geeft praktische handreikingen bij veranderingen in relaties bij dementie.

Het  maandelijkse Alzheimer café is voor mensen met dementie en hun naasten, om in een ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Naast een ontmoetingsmoment is het Alzheimer café ook een moment om geïnformeerd te worden over dementie. Het Alzheimer café heeft daarom elke keer een ander thema. Na de pauze kunt u vragen stellen aan de deskundige.

Waar en wanneer?

Maandag 25 september 
19.30 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: 't Schoolhuis, Herenweg 22, 2465 AC  Rijnsaterwoude

Mocht  u op maandag 25 september verhinderd zijn dan kunt u ook komen op;

Maandag 23 oktober
Locatie: 't Trefpunt, S. van Drielstraat 4, 2435 XP  Zevenhoven

Dezelfde tijd en hetzelfde thema.

Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.