Innovatie

De toenemende vergrijzing in Nederland, de afname van de beroepsbevolking en allerlei technologische vernieuwingen zijn impulsen voor ActiVite om innovatieve oplossingen te creëren waarmee cliënten duurzaam goede zorg krijgen, dan wel de efficiency van de ondersteunende processen nog verder kan toenemen.

Dit doen wij niet alleen. Wij bundelen onze krachten met verschillende partners.

Van Kleef Instituut

Zo zijn wij een van de partners van het Van Kleef Instituut. Dit is een kennisnetwerk en implementatiewerkplaats voor professionals binnen de sector Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in de regio Zuid-Holland. Partners in het Instituut zijn ActiVite, Careyn, Vierstroom en Zorgbeheer De Zellingen. Het instituut werkt nauw samen met diverse lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Leiden in het kader van kennisdeling, innovatie en praktijkgericht onderzoek. In het Van Kleef Instituut geven wij vorm aan de visie op de rol van de verpleegkundige zoals die is beschreven in Een Wenkend Perspectief.

Wij willen de regelcapaciteit van de verpleegkundige weer terugbrengen in de wijk. Met een vaste verpleegkundige, die de schakel vormt tussen huisarts, diens patiënten en het thuiszorgteam. Die er bijvoorbeeld voor zorgt dat meerdere handelingen uit de indicatie zo mogelijk door één persoon worden uitgevoerd. Direct voordeel voor de patiënt is dat er minder gezichten aan huis komen en dat we beter rekening kunnen houden met de wensen van de patiënt.

De projecten waarin wij dit doen zijn


Zorg op Afstand

ActiVite ziet zorg op afstand, ook wel het beeldbellen genoemd, als een middel om de zorgverlening te ondersteunen. Momenteel gebruiken wij hiervoor een tablet om te communiceren. Zorg voor mensen met bijvoorbeeld dementie, ALS, kanker, Parkinson, MS, een dwarslaesie en ernstige COPD is complex. Cliënten met genoemde aandoeningen hebben veel, vaak langdurig en ook oproepbare zorg nodig. ActiVite gebruikt zorg op afstand om een deel van het contact tussen professional en cliënt via een tablet te laten verlopen. Veel cliënten maken al aanvullend gebruik van Zorg op Afstand.