Innovatie

De toenemende vergrijzing in Nederland, de afname van de beroepsbevolking en allerlei technologische vernieuwingen zijn impulsen voor ActiVite om innovatieve oplossingen te creëren waarmee cliënten duurzaam goede zorg krijgen, dan wel de efficiency van de ondersteunende processen nog verder kan toenemen.

Dit doen wij niet alleen. Wij bundelen onze krachten met verschillende partners.

Van Kleef Instituut

Zo zijn wij een van de partners van het Van Kleef Instituut. Dit is een kennisnetwerk en implementatiewerkplaats voor professionals binnen de sector Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in de regio Zuid-Holland. Partners in het Instituut zijn ActiVite, Careyn, Laurens en Zorgbeheer De Zellingen. Het instituut werkt nauw samen met diverse lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Leiden in het kader van kennisdeling, innovatie en praktijkgericht onderzoek.

Zorg op Afstand

ActiVite ziet zorg op afstand, ook wel het beeldbellen genoemd, als een middel om de zorgverlening te ondersteunen. Momenteel gebruiken wij hiervoor een tablet om te communiceren. Zorg voor mensen met bijvoorbeeld dementie, ALS, kanker, Parkinson, MS, een dwarslaesie en ernstige COPD is complex. Cliënten met genoemde aandoeningen hebben veel, vaak langdurig en ook oproepbare zorg nodig. ActiVite gebruikt zorg op afstand om een deel van het contact tussen professional en cliënt via een tablet te laten verlopen. Veel cliënten maken al aanvullend gebruik van Zorg op Afstand.