Kwaliteit

ActiVite heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat

ActiVite is in het bezit van het HKZ-kwaliteitscertificaat voor de onderdelen Verblijf, Verzorging, Gespecialiseerde verzorging, Verpleging, Gespecialiseerde verpleging, Hulp bij het huishouden en Informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers).

Dit certificaat geldt als een keurmerk voor de kwaliteit van de organisatie en de hulpverlening. Het certificaat wordt uitsluitend toegekend aan zorgorganisaties die zich kenmerken door een systematische aanpak van kwaliteit, doelmatigheid en professionaliteit en die open staan voor de wensen van de cliënt.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wanneer u gebruik maakt van onze zorg- of dienstverlening thuis, of elders, ontvangt u de Algemene Voorwaarden van ActiVite. Dit document geeft informatie over wederzijdse rechten en plichten bij de zorg- en dienstverlening.
  • ActiVite werkt volgens een zorg(leef)plan, dat wij samen met u opstellen. De uitvoering van dit plan gebeurt ook in overleg met u.
  • Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens vastgestelde eisen en krijgen regelmatig bijscholing.
  • Duidelijke richtlijnen voor hygiëne en veiligheid beschermen u en onze medewerkers.
  • Voor een goede uitvoering van de dienstverlening is het registreren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig het privacyreglement van ActiVite. Het privacyreglement is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is op te vragen bij het directiesecretariaat, telefoon (071) 516 14 15 of stuur een e-mail.
  • De cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten.
  • Wij gaan er vanuit dat de uitvoering van het werk en uw contact met onze medewerkers naar volle tevredenheid verlopen. Is dit niet het geval, bespreek uw klacht(en) dan als eerste met de betreffende medewerker. Leidt dit niet tot verbetering, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris, telefoon (071) 516 14 15.
    Voor de behandeling van klachten hanteren wij een klachtenreglement dat is opgesteld volgens richtlijnen van de brancheorganisatie ActiZ. Het klachtenreglement kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris.
  • Kijk ook op www.zorgkaartnederland.nl