Bezoekregels

We doen het samen

Bezoek is heel belangrijk voor de meeste bewoners. Daarom doen we er alles aan om u in de gelegenheid te stellen uw naaste op een veilige manier te blijven bezoeken. Het is daarbij heel belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt, ook u als bezoeker. Alleen zo zorgen we ervoor dat het corona-virus zich niet verder verspreidt.

Vragen?
Bij vragen over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u contact met ons op.

Bezoek aanmelden (update 23-3-2021)

Vanaf nu registreert u uw bezoek niet meer online via de website. U kunt zich ter plekke registreren bij de receptie van het verpleeghuis wanneer u op bezoek komt.

Uitgangspunten (update 15-03-2021)

De volgende uitgangspunten voor bezoek gelden:

 • Om eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken, registreert bezoek zich bij de receptie of via ActiVite.nl/bezoek wanneer zij op bezoek komen. Naam en datum wordt in dit systeem vastgelegd. Bezoek wordt in het registratiesysteem gevraagd naar gezondheidsklachten.
 • Bij binnenkomst in het verpleeghuis past de bezoeker handdesinfectie toe. Persoonlijke hygiënemaatregelen worden nageleefd.
 • Er gelden geen specifieke bezoektijden. Er is geen limiet aan de duur van het bezoek.
 • Eén bezoekmoment per dag met maximaal één bezoeker tegelijk voor somatische bewoners.
 • Bewoners van kleinschalig wonen kunnen twee bezoekers ontvangen tijdens één bezoekmoment per dag.
 • Kinderen vanaf 13 jaar tellen mee voor het maximale bezoekersaantal van één. Zij dragen ook de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het bezoek.
 • Kinderen jonger dan 13 jaar vallen hier niet onder en mogen samen op bezoek komen met een andere bezoeker (verzoek om maximaal twee kinderen onder de 13 jaar mee te nemen). Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondneusmasker te dragen. Zij moeten (met behulp van een volwassene) wel handhygiëne toepassen voor zij naar binnen gaan.
 • Tijdens het bezoek draagt u een mondneusmasker, omdat het om een chirurgisch mondneusmasker gaat, worden deze door ActiVite verstrekt. Een eigen mondneusmasker volstaat hiervoor niet.
 • De bezoeker houdt het mondneusmasker gedurende het gehele bezoek op. Het is daarom niet mogelijk om te eten of te drinken gedurende het bezoek.
 • Bezoek vindt op anderhalve meter afstand plaats, ook van zorgverleners en andere bewoners. Om de anderhalve meter afstand te waarborgen, kan er helaas geen bezoek plaatsvinden in de gemeenschappelijke huiskamers. Daarom vindt bezoek plaats op de slaapkamer/appartement van de bewoner of kan er met bezoek samen een wandeling worden gemaakt.
 • Bezoekers kunnen gebruik van een algemeen toilet.
 • Het meenemen van huisdieren of consumpties is niet toegestaan.

Randvoorwaarden voor bezoek (update 15-03-2021)

Bezoekers komen niet wanneer zij:

 • Symptomen hebben passend bij een COVID-19 infectie. Dit zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Bewezen Covid-19 hebben en nog géén 48 uur koortsvrij zijn én nog géén 24 uur klachtenvrij én de start van de symptonen nog géén 14 dagen geleden is.
 • Gezinsleden (huishoudcontacten) of nauwe contacten hebben met bewezen COVID-19.

Wandelen

Het blijft mogelijk voor bewoners, bezoekers en vrijwilligers om naar buiten te gaan en samen een wandeling te maken. Uiteraard met in achtneming van de geldende regels zoals het houden van 1,5 meter afstand tot anderen en het vermijden van drukke plekken.

Bewoners ophalen uit het verpleeghuis

Bewoners kunnen het verpleeghuis ook verlaten voor bijvoorbeeld een maaltijd of een verjaardag. Houd u zich ook dan altijd aan de geldende maatregelen om besmetting te voorkomen, zoals 1,5 meter afstand en dragen van een mondkapje in de auto. Bewoners die in quarantaine of isolatie zijn, kunnen het verpleeghuis gedurende die periode niet verlaten.

Bezoekregeling bij (een vermoeden van) COVID-19

Op een woning (voor mensen met dementie) waar (een vermoeden van) COVID-19 aanwezig is, kunt u niet op bezoek komen. Als we bij iemand die op grond van een lichamelijke zorg bij ons woont COVID-19 vermoeden, wordt per locatie onderzocht of het noodzakelijk is om bezoek (deels) te beperken. Als er wel bezoek plaatsvindt op andere cohorten op dezelfde locatie, moeten die cohorten goed af te sluiten zijn.

Cohorten met COVID-19 worden niet gebruikt als looproute voor bezoekers. Zodra er sprake is van een uitbraak is er de mogelijkheid om de bezoekregeling (tijdelijk) stop te zetten. Dit wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur en het coronateam, in afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar. ActiVite maakt melding bij de GGD wanneer een locatie of afdeling een uitbraak heeft.