Hoe gaat ActiVite om met het coronavirus

Geplaatst op 17 maart 2020

Update 17 maart 2020

Als zorgorganisatie neemt ActiVite haar verantwoordelijkheid als het gaat om besmettelijke ziekten. Direct na het uitbreken van het virus heeft ActiVite een commissie samengesteld die belast is met het in werking stellen van de benodigde maatregelen. Hierbij volgt ActiVite de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Bovendien nemen we extra maatregelen bij groepen met een verhoogd risico. Uiteraard houdt ActiVite de besluiten vanuit de overheid nauwlettend in de gaten. Ook zijn we actief betrokken bij alle vormen van regionaal overleg.

Speciale commissie

De speciale commissie komt twee maal per dag bij elkaar om de (landelijke en regionale) ontwikkelingen door te nemen en waar nodig actie te ondernemen (beleid maken, protocollen en werkafspraken opstellen of aanpassen). Ingevoerde maatregelen bij ActiVite vloeien voort uit landelijk en/of regionaal beleid. Hierbij houdt ActiVite rekening met het feit dat de cliënten en bewoners waarvoor ze verantwoordelijk is, meer risico's op besmetting met het virus lopen.

Besluiten verpleeghuizen

De restaurants in verpleeghuizen SassemBourg, De Ommedijk en Rietveld zijn gesloten voor bezoekers van buiten het verpleeghuis. Uiteraard wordt er, voor zover van toepassing, wel gezorgd voor de maaltijden voor onze bewoners. Alle groepsactiviteiten van bewoners, inclusief de maaltijden, vinden plaats in kleine groepen met voldoende afstand van elkaar (anderhalve meter). Uit veiligheidsoverwegingen kunnen onze bewoners van verpleeghuizen vanaf 18 maart geen bezoek meer ontvangen. Daarnaast is het voor hen momenteel helaas ook niet mogelijk om buiten het verpleeghuis te verblijven. Deze maatregelen sluiten aan op landelijk en regionaal beleid en zijn nodig om de risico's voor deze groep zo klein mogelijk te maken. We nemen hiermee het zekere voor het onzekere.

Besluit OCD's en dagverzorging en Ledenorganisatie

De Ontmoetingcentra (OCD's) en dagverzorging zijn vanaf 17 maart 2020 helaas gesloten. We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is. Met onze medewerkers maken we een plan om het contact met de deelnemers en mantelzorgers te blijven onderhouden en zo nodig ondersteuning in de thuissituatie te bieden, waarbij we ook - waar mogelijk of nodig - onze casemanagers dementie en thuisbegeleiders zullen betrekken.

De diensten en cursussen via ActiVite Ledenorganisatie zijn in ieder geval tot en met 6 april geannuleerd. In de eerste week van april wordt bekendgemaakt welke mogelijkheden tot doorgang er in de rest van de maand april zijn.

Bij het vermoeden van een besmetting

Medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van de protocollen als men besmetting met het coronavirus, zowel bij zichzelf als een bewoner of cliënt, vermoedt. We richten ons, net als altijd, op het bieden van veilige en verantwoorde zorg, ook in deze situatie, en op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Waar nodig schakelen we met regionale samenwerkingspartners als ziekenhuizen.

Interne berichtgeving ActiVite

ActiVite informeert medewerkers én vrijwilligers steeds over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Via interne communicatiemiddelen zijn uitgebreide informatiepagina's en documenten over interne maatregelen omtrent het coronavirus gedeeld. Nieuwe informatie, en eventuele daaruit voortvloeiende maatregelen, wordt direct gedeeld.

Daarnaast zijn er posters met preventietips verspreid over de locaties in de regio en op het hoofdkantoor in Leiderdorp. Cliënten van ActiVite ontvangen een brief die duiding geeft aan de ingevoerde protocollen en wat dit voor mensen in hun persoonlijke situatie betekent. Dit alles om besmetting bij ActiVite te voorkomen: bij zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en bewoners.

Inzet personeel

Ook zijn er maatregelen getroffen die specifiek voor medewerkers van ActiVite gelden. Denk aan het niet vergaderen in groepen en het beperken van (externe) bezoeken aan verschillende locaties. Medewerkers zijn en worden hier door hun leidinggevende en via interne communicatie over geïnformeerd. Waar mogelijk en/of gewenst wordt thuiswerken gefaciliteerd. Alle scholingen en andere bijeenkomsten zijn tot en met 6 april geschrapt, al worden stages wel gecontinueerd.

Hygiëne

Een goede hygiëne blijft essentieel. Om besmetting te voorkomen, is (hand)hygiëne is belangrijk. Sinds 3 maart is het niet meer toegestaan om handen te schudden. Verder delen we graag de volgende tips:

Was je handen regelmatig op de juiste manier.

• Nies en hoest in je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.

• Houd voldoende afstand tot elkaar (minimaal anderhalve meter).

We doen het samen

We beseffen heel goed dat deze maatregelen een grote impact hebben op het werk van onze mensen en dat onze cliënten en bewoners deze situatie niet prettig vinden. Maar we nemen deze maatregelen niet zomaar. We hopen dat we ze binnen afzienbare tijd kunnen beëindigen en rekenen op ieders begrip.

Meer informatie

Bij vragen over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u contact met ons op via cm@ActiVite.nl