Neurologische aandoeningen / NAH

Neurologische aandoeningen zoals ALS, Epilepsie en Niet Aangeboren Hersenletsel veroorzaken bewegingsstoornissen. Deze stoornissen brengen beperkingen met zich mee, wat (grote) gevolgen heeft voor uw dagelijks leven. U moet een manier zien te vinden om met deze beperkingen om te gaan. ActiVite helpt u daarbij met:

De verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in neurologische aandoeningen kijkt samen met u waar de problemen liggen. Ze geeft voorlichting, advies en praktische tips èn antwoord op uw vragen.