Aanmelden lidmaatschap

Persoonsgegevens

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Betaalgegevens

Mijn lidmaatschap gaat per direct in. De contributie bedraagt EUR 22,50 per jaar. Ik betaal de verschuldigde contributie via automatische incasso en geef middels het verzenden van dit formulier tot wederopzegging toestemming het bedrag af te schrijven van mijn rekening. Mijn lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij ik schriftelijk opzeg voor 1 november.
 
 
 

U kunt gelijk gebruik maken van uw lidmaatschap. Voor het aanmelden van een dienst of cursus verwijzen wij u naar het betreffende formulier op onze website.