Direct zorg aanvragen

Bel ons!

Heeft u thuiszorg nodig? U kunt zelf rechtstreeks zorg bij ons aanvragen.

Bel (071) 516 14 15

Alle informatie over thuiszorg vindt u hier.


Coronavirus - informatie voor verwijzers

De impact van de uitbraak van het coronavirus is ongekend. De situatie stelt verwijzers en zorgorganisaties bloot aan nieuwe uitdagingen, die zorgverleners zo goed als mogelijk, en met elkaar, het hoofd moeten bieden. In deze tijd is eenduidige communicatie en een goede samenwerking van groot belang. Daarom leest u hieronder wat het beleid van ActiVite is. In de praktijk komen wij elkaar ten slotte regelmatig tegen.

Het belangrijkste is en blijft uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers. Om verspreiding van het coronavirus, zoveel als mogelijk, te voorkomen, doet ActiVite (wederom) onderstaand verzoek:
Wij vragen verwijzers om cliënten bij de klachten: hoesten, niesen, luchtwegklachten en koorts (of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen) contact met het ActiVite klantcontactcentrum op te nemen via telefoonnummer 071 516 1415. U wordt dan doorverbonden met een teammanager en diegene beoordeelt dan samen met u of, en zo ja hoe, de benodigde zorg of ondersteuning georganiseerd kan worden.
Ter informatie
Er zijn in de regio afspraken gemaakt tussen de VVT-instellingen en ziekenhuizen over de overdracht van cliënten met corona. Zo wordt bij ontslag door het ziekenhuis persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerste 24 uur in de thuissituatie aan de cliënt meegegeven.
Cliënten die bij ActiVite in zorg waren, kunnen na een ziekenhuisopname, weer bij ActiVite in zorg komen. ActiVite werkt met ziekenhuizen voortdurend aan het (versneld) uitplaatsen van cliënten naar de thuissituatie. Dit geldt ook voor cliënten die nog niet bij ActiVite in zorg waren.
Tevens neemt ActiVite ook deel aan het bestuurlijk crisisoverleg in ROAZ-verband. De VVT-instellingen in de regio hebben ook regelmatig overleg. Zo zijn de VVT-instellingen bijvoorbeeld samen met het Zorgkantoor in gesprek over extra Wlz-capaciteit.
Uiteraard is het van belang dat de (extra) hygiënemaatregelen door eenieder worden opgevolgd:
Was uw handen regelmatig en op de juiste manier.
Nies en hoest in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.
ActiVite beseft heel goed dat alle coronamaatregelen een grote invloed hebben op iedereen, en dus ook op u. ActiVite blijft zich inzetten om ook in deze periode de zorg- en dienstverlening te bieden die u als verwijzer van ons kent en nodig heeft. ActiVite rekent op de medewerking van verwijzers, zodat haar medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden.
ActiVite vertrouwd op een constructieve samenwerking in de komende periode. Bij vragen en/of opmerkingen over bovenstaand bericht, kunt u gerust contact met ons opnemen via e-mail:

Het belangrijkste is en blijft uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers. Om verspreiding van het coronavirus, zoveel als mogelijk, te voorkomen, doet ActiVite (wederom) onderstaand verzoek:

Wij vragen verwijzers om cliënten bij de klachten: hoesten, niesen, luchtwegklachten en koorts (of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen) contact met het ActiVite klantcontactcentrum op te nemen via telefoonnummer 071 516 1415. U wordt dan doorverbonden met een teammanager en diegene beoordeelt samen met u of, en zo ja hoe, de benodigde zorg of ondersteuning georganiseerd kan worden.

Ter informatie

Er zijn in de regio afspraken gemaakt tussen de VVT-instellingen en ziekenhuizen over de overdracht van cliënten met corona. Zo wordt bij ontslag door het ziekenhuis persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerste 24 uur in de thuissituatie aan de cliënt meegegeven.

Cliënten die bij ActiVite in zorg waren, kunnen na een ziekenhuisopname, weer bij ActiVite in zorg komen. ActiVite werkt met ziekenhuizen voortdurend aan het (versneld) uitplaatsen van cliënten naar de thuissituatie. Dit geldt ook voor cliënten die nog niet bij ActiVite in zorg waren.

Tevens neemt ActiVite ook deel aan het bestuurlijk crisisoverleg in ROAZ-verband. De VVT-instellingen in de regio hebben ook regelmatig overleg. Zo zijn de VVT-instellingen bijvoorbeeld samen met het Zorgkantoor in gesprek over extra Wlz-capaciteit.

Uiteraard is het van belang dat de (extra) hygiënemaatregelen door eenieder worden opgevolgd:

  • Was uw handen regelmatig en op de juiste manier.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.

ActiVite beseft heel goed dat alle coronamaatregelen een grote invloed hebben op iedereen, en dus ook op u. ActiVite blijft zich inzetten om ook in deze periode de zorg- en dienstverlening te bieden die u als verwijzer van ons kent en nodig heeft. ActiVite rekent op de medewerking van verwijzers, zodat haar medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden.

ActiVite vertrouwd op een constructieve samenwerking in de komende periode. Bij vragen en/of opmerkingen over bovenstaand bericht, kunt u gerust contact met ons opnemen via e-mail: infectiepreventie@activite.nl

Voor verwijzers - regulier

Bent u huisarts, arts of transferverpleegkundige? Heeft uw patiënt thuiszorg of casemanagement dementie nodig?

  • Verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk

Sinds 1 februari 2019 verwijzen huisartsen digitaal naar zorginstellingen met ZorgDomein.

Voor casemanagement dementie kunt u ook contact opnemen met de wijkverpleegkundige, via 06-27153443 (ma-vrij, 8.00-17.30 uur), of mail naar vragendenb@activite.nl. Buiten kantooruren kunt u als verwijzer bellen met 071-5161313.

  • Verwijzen vanuit het ziekenhuis

Wanneer er vanuit het ziekenhuis een cliënt wordt aangemeld waarbij één of meerdere handelingen moet(en) worden uitgevoerd, dan verzoeken wij u om het uitvoeringsverzoek volledig ingevuld digitaal mee te sturen met de aanvraag van zorg.

Heeft u vragen over Zorgdomein?
Klik hier voor vragen als verwijzer

LET OP het telefoonnummer (071) 516 13 13 is uitsluitend bedoeld voor (huis)artsen en transferverpleegkundigen (ziekenhuizen).

Acute opname? Bel RAP-ZHN 088 - 33 99 999

RAP-ZNH is het regionaal aanmeldpunt in Zuid-Holland Noord voor verwijzers om acute ouderenzorg (ELV/crisis) te regelen.

Banner RAP-ZHN 728x90