Vakgroep Mobiliteit

behandeldienst 1

De vakgroep Mobiliteit bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten en beweegcoaches.

Fysiotherapeuten helpen bij alles wat te maken heeft met bewegen en balans, onderwerpen die juist als iemand ouder wordt steeds belangrijker worden. Ze ondersteunen cliënten als ze te maken krijgen met loopproblemen, vallen of pijn hebben bij het bewegen. Ze kunnen helpen om de conditie van een cliënt in stand te houden of te verbeteren. Daarnaast adviseren ze over zaken als orthopedische instrumenten en aangepaste schoenen.

Bij de ergotherapeuten ligt de focus op hulpmiddelen die het dagelijks functioneren van de cliënt gemakkelijker maken. Eten, drinken, lekker zitten en liggen: met de hulp van ergotherapie is er veel mogelijk. Behalve over hulpmiddelen voor cliënten geven zij ook adviezen over hulpmiddelen voor medewerkers, zodat het wassen en aankleden bijvoorbeeld soepeler en prettiger verloopt.

De beweegcoaches doen er alles aan om cliënten in beweging te krijgen. Door groepsactiviteiten te organiseren, door een-op-een met cliënten aan de slag te gaan op hun niveau en door de beweegvrijwilligers te adviseren. Voor ActiVite is bewegen een belangrijk thema, waar we veel tijd en aandacht aan besteden. Regelmatig bewegen is voor mensen op leeftijd niet meer vanzelfsprekend, maar nog wel zeer belangrijk om de conditie op peil te houden of te verbeteren.

mobiliteit 1

mobiliteit 2

Zorg nodig?

website-button-roze