Vakgroep Welbevinden

behandeldienst 2

De vakgroep Welbevinden wordt gevormd door psychologen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers.

De psychologen behandelen cliënten die last hebben van angsten of somberheidsklachten. Zij doen (neuro)psychologisch onderzoek op het gebied van geheugen, taal, uitvoerende functies, angst en stemming. Daarnaast ondersteunen zij de medewerkers van de verpleeghuizen. Ze geven praktische adviezen om mensen (met dementie) beter te begrijpen. Ook de familie van de cliënt wordt hierin ondersteund, onder andere in de lotgenotengroepen voor mantelzorgers.

De geestelijk verzorgers begeleiden en helpen bij zingeving en levensbeschouwing. Als mensen te maken krijgen met grote veranderingen in hun leven, kan dat soms vragen oproepen waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Deze levensvragen raken gebieden van levensbeschouwing en religie. De geestelijk verzorger helpt cliënten hiermee om te gaan, ongeacht hun geloof of levensovertuiging.

Maatschappelijk werk heeft het meeste te maken met de familie van cliënten. Wanneer een vader, moeder of ander familielid moet worden opgenomen in een verpleeghuis, doet dat echt iets met iemand. Hij of zij krijgt te maken met emoties als schuldgevoel, onmacht, verdriet en opluchting. Maatschappelijk werk kan helpen die gevoelens een plek te geven.

Daarnaast zijn er vaak een heleboel praktische vragen. Wat betekent deze opname financieel? Wat moet er administratief allemaal geregeld worden? Ook dan kan maatschappelijk werk ondersteuning bieden.

welbevinden 1

welbevinden 2

Zorg nodig?

website-button-roze