Specialistenteam

Het specialistenteam van ActiVite bestaat uit 8 gespecialiseerd verpleegkundigen. ActiVite biedt de specialistische zorgverlening, als één van de weinige, aan in deze regio. Een unieke dienst dus, die ervoor zorgt dat mensen de zorg kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen. In hun eigen thuissituatie, omringd door familie en naasten.

Werkzaamheden

Het specialistenteam zet specifieke zorg van het ziekenhuis en/of de huisarts voort in de thuissituatie en vervangt daardoor vaak een opname in het ziekenhuis.

Het specialistenteam kan alle hoogcomplexe zorg opstarten. De verpleegkundigen zijn bevoegd voor het uitvoeren van o.a. infusietherapieën, het toedienen van medicatie en inthratecale parentale pijnbestrijding, voeding en niervervangende therapieën. De werkzaamheden staan hier uitgebreid vermeld.

Er is een intensieve samenwerking van het specialistenteam met de huisartsen, medisch specialisten en transfusielaboratoria van het LUMC, de Alrijne Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en Diaconessenhuis Leiden) en overige ziekenhuizen uit de regio, apotheken en toeleveranciers van infuuspompen en benodigdheden.