Algemene voorwaarden

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze zorgvormen, sluiten wij een zorgovereenkomst met u af. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd, zoals afspraken over de zorgverlening.

Als u meer wilt weten over de rechten en plichten, die komen kijken bij het aangaan van zo'n overeenkomst, dan verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden die ActiVite hanteert. Deze kunt u hier downloaden of telefonisch aanvragen op nummer (071)516 14 15.

De voorwaarden voor zorg met verblijf zijn door de brancheorganisatie Verpleging en Verzorging (ActiZ) opgesteld en tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de landelijke organisatie cliëntenraden (LOC-Zeggenschap in Zorg).

Algemene voorwaarden voor zorg met verblijf 2015

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis