ANBI-status

Stichting ActiVite heeft de ANBI status en is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze organisatie zijn aftrekbaar voor de belasting. In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over onze activiteiten, de resultaten die wij boeken en een financiële verantwoording.

U kunt hiervoor terecht op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Klik op de homepage op de knop 'gegevens bekijken'.
U komt dan op een scherm waar u 'verantwoordingsgegevens per instelling' kunt kiezen, en op de volgende pagina 'archief van DigiMV'. U kunt dan de naam van onze organisatie intypen en wordt dan doorgeleid naar de jaarverslaglegging van ActiVite.