Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite. Onze raad van bestuur bestaat uit mevrouw Lita Berkhout. Zij zorgt samen met al onze medewerkers dat iedereen, die dat nodig heeft in onze regio, de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt. 

De Raad van Bestuur legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statuten en reglementen met betrekking tot het bestuur zijn opgesteld conform de Governancecode Zorg.

De Raad van Bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris Daniëlle Niessink en het bestuurssecretariaat.

De Raad van Bestuur is bereikbaar via telefoonnummer (071) 516 14 01.