Zorgarrangementen

Activite 3007 Voorhout low res-25

ActiVite biedt binnen haar verpleeghuizen zowel zorgappartementen als kleinschalig wonen.

Zorgappartementen

ActiVite locaties met zorgappartementen

 • AgnesStaete (Voorhout)
 • De Ommedijk (Leiderdorp)
 • Hof van Alkemade (Roelofarendsveen)
 • SassemBourg (Sassenheim)
 • Sassenoord (Nieuwveen)
 • Noorderbrink (Alphen aan den Rijn)
 • Zuidervaart (Alphen aan den Rijn)

Opname- en uitsluitingscriteria zorgappartementen

Voor de verpleeghuizen geldt dat u een geldige en passende indicatie van het CIZ nodig heeft (zie onderstaand schema).

Er kan een moment komen dat de zorglevering binnen het arrangement niet meer mogelijk of wenselijk is. Dit kan zijn wanneer:

 • De zorgvraag te groot is geworden en niet meer past binnen een van de arrangementen die wij bieden in onze verpleeghuizen
 • Er behoefte is aan 24-uurs toezicht
 • Er sprake is van een zodanig gedrag of zwerfneigingen dat deze een onveilige situatie vormt voor uzelf of voor andere bewoners of medewerkers
 • De zorg in het appartement (technisch) niet meer realiseerbaar is. (Bijv. u kunt zich niet meer verplaatsen met uw rolstoel in uw woning)
 • Een BOPZ verklaring is afgegeven

Na overleg met u en uw familie, huisarts (en evt. specialist ouderengeneeskunde) zal er met uw toestemming een herindicatie worden aangevraagd bij het CIZ en worden mogelijkheden onderzocht: overplaatsing naar bijvoorbeeld kleinschalige zorg of een andere zorgorganisatie.

ZZP*

Zorgarrangementen ActiVite

1VV
2VV
3VV
4VV
5VV
6VV
7VV

3LG
4LG

Beschut wonen met enige begeleiding
Beschut wonen met begeleiding en verzorging
Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
Wonen met enige begeleiding en verzorging
Wonen met begeleiding en verzorging

Kleinschalig wonen (gesloten setting)

ActiVite locaties met kleinschalig wonen

 • AgnesStaete (Voorhout)
 • De Ommedijk (Leiderdorp)
 • Hof van Alkemade (Roelofarendsveen)
 • Hussonshoek (Woubrugge)
 • Rietveld (Alphen aan den Rijn)

Opname- en uitsluitingcriteria kleinschalig wonen

Voor de gesloten afdeling binnen de kleinschalige zorg groepswoningen geldt dat u een geldige en passendeindicatie met een BOPZ verklaring van het CIZ nodig heeft (zie schema). Het kenmerk van deze woonvorm is dat u samen met andere bewoners in een groep woont. Het groepswonen levert een bijdrage de kwaliteit van leven die u ervaart.

ZZP*

Zorgarrangementen ActiVite

4VV
5VV

7VV
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg met de nadruk op begeleiding
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (grondslag pg)

* Deze is terug te vinden op de indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen.

Voor meer informatie over zorgzwaartepakketten kunt u hier de folder 'zzp, wat kan ik ermee?' downloaden.