Beweegspel

Een kaartspel voor bewoners met dementie

Gesprekken met bewoners

Op een aantal woningen in ActiVite Rietveld zijn de verzorgenden deze zomer begonnen met het voeren van gesprekken met de bewoners over bewegen. Deze gesprekken voeren zij met behulp van een 'kaartspel'. Op de kaarten staan pictogrammen met diverse thema's rondom bewegen.

De gesprekken worden zeer positief ervaren. Zowel door de bewoners als door de verzorgenden.

Gestimuleerd door de pictogrammen zijn de bewoners enthousiast aan het vertellen over de dingen die ze vroeger allemaal deden. Voor de bewoners is het fijn dat ze even alle aandacht krijgen en herinneringen kunnen ophalen. Voor de verzorgende is het fijn om een stukje verleden van de bewoner te kennen. Hier kan de begeleiding dan weer op inspelen met een op maat gemaakt beweegprogramma.

Het doel is om zoveel mogelijk bewoners te stimuleren om meer te bewegen!

kaartspel