Hoe u wilt leven

Activite 3007 Voorhout low res-15

Hoe u wilt leven (het zorgleefplan)

ActiVite wil dat u zich thuis voelt in ons verpleeghuis en dat u zoveel mogelijk het leven kunt leiden zoals u dat gewend bent. Als wij weten wat u belangrijk vindt, kunnen onze verzorgenden daar hun werkzaamheden en hun omgang met u op afstemmen. Daarom bespreken we dat uitgebreid met u, en schrijven we de afspraken op in het zorgleefplan.

U kunt al uw vragen stellen aan uw contactverzorgende. Dit is één van de verzorgenden. Zij bespreekt ook tweemaal per jaar uw zorgleefplan met u, of zoveel vaker als u dat wenselijk vindt of nodig is.

Goede communicatie

Het zorgleefplan is de basis voor onze zorgverlening. Het is hét communicatie- en informatiemiddel om goede, verantwoorde zorg te leveren zoals afgesproken. Het bevat alle gegevens die van belang zijn voor uw zorgverlening: uw persoonlijke gegevens, gegevens van uw huisarts en afspraken over de zorg en dienstverlening. Deze map wordt bewaard op uw kamer.

Wie gebruikt het zorgleefplan?

Ook uw huisarts en fysiotherapeut kunnen gebruik maken van het zorgleefplan. Zij kunnen nalezen welke afspraken met u zijn gemaakt en zelf ook verslagen noteren van nieuwe afspraken. Zo hoeft u niet alles te onthouden en hoeft de huisarts niet te wachten op een verzorgende.

De inhoud van het zorgleefplan

Uw zorgleefplan wordt in overleg met u opgesteld en bestaat uit vier delen:

 1. Woon- en leefomstandigheden
 2. Participatie
 3. Geestelijk welzijn en autonomie
 4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid

 

Het zorgleefplan moet ervoor zorgen dat:

 • Informatie over wat u belangrijk vindt bij ActiVite bekend is
 • Aandacht zich niet alleen richt op de lichamelijke verzorging, maar op alle vier de onderdelen uit het zorgleefplan
 • Gezondheidsrisico's gesignaleerd worden
 • Gesprekken en overleg zorgvuldig worden gevoerd en dat op basis daarvan goede afspraken met u worden gemaakt
 • Gemaakte afspraken duidelijk worden vastgelegd
 • U de zorg en/of dienstverlening krijgt zoals is afgesproken
 • Uw zorg ieder halfjaar wordt geëvalueerd en zonnodig wordt bijgesteld

 

Thuis Actief 2

Uw zorgleefplan opstellen

Als u verhuist naar een verpleeghuis van ActiVite bespreekt uw contactverzorgende de genoemde onderwerpen uitgebreid met u. Ook uw familie, mantelzorgers of vertegenwoordigers kunnen helpen bij het samenstellen van het zorgleefplan door aan te geven wat voor u belangrijk is. Wanneer u dat wilt, kunnen zij aanwezig zijn bij de invulling of de bespreking van het zorgleefplan.

Bij cliënten die daar zelf niet toe in staat zijn, bijvoorbeeld door dementie, wordt het zorgleefplan opgesteld in overleg met de vertegenwoordiger. Ook dan is deze informatie nodig om optimale zorg te verlenen en aan te sluiten bij wat voor de bewoner belangrijk is.

Diensten aan huis

Reuze handig! Leden van de Ledenorganisatie kunnen gebruikmaken van:

Kijk hier voor het volledige overzicht diensten aan huis

Waardigheid en Trots

ActiVite neemt deel aan programma Waardigheid en Trots. Lees hier meer>

VIL-15021-Logo-WT