Medicijngebruik

Welke rol spelen medewerkers van ActiVite bij het juist naleven van het gebruik van medicijnen?

De huisarts en apotheker zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het medicatiedossier van de patiënt. Medewerkers van ActiVite ondersteunen bij het juist naleven van de medicijnvoorschriften en het bewerkstelligen van medicatieveiligheid.

Samenwerkingsovereenkomst

Om op een goede wijze samen te werken hebben de apothekers en ActiVite de landelijke richtlijn medicatie overdracht vertaald naar een samenwerkingsovereenkomst. ActiVite heeft het REOS verzocht dit ook gezamenlijk met de huisartsen op te pakken.

Ondersteuning

Medewerkers van ActiVite kunnen goede ondersteuning bieden wanneer er zoveel mogelijk met patiëntspecifieke distributiesystemen wordt gewerkt. Daarbij is het voor de medewerkers en voor de cliënten van belang dat de huisarts vanuit zijn verantwoordelijkheid:

  • Tijdig zorgt voor de juiste (herhaal)recepten, opdat de apotheek tijdig de voorschriften en aanlevering van de medicatie kan aanpassen. Onze medewerkers mogen dit namelijk niet zelf doen. Zonder voorschrift kan geen medicatie gegeven worden.
  • Medicatieopdrachten altijd via de apotheek laat verlopen om te voorkomen dat er met de hand geschreven toedieninglijsten ontstaan.
  • Ervoor zorgt dat wanneer medicijnen niet in een patiëntspecifiek distributiesysteem af te leveren zijn, dit wordt aangegeven bij ActiVite.
  • Verder mogen medewerkers van ActiVite in principe geen medicatie vervoeren dus niet ophalen/brengen en/of retourneren.