Thuisbegeleiding

hand in hand voor en met u!

Burgers kunnen door allerlei omstandigheden de grip op hun leven kwijt raken. Verlies of ernstige ziekte van een naaste, echtscheiding, werkloosheid, verslaving, kunnen als gevolg hebben dat mensen zichzelf, hun gezinsleden en/of hun huishouden verwaarlozen. Als deze burgers niet tijdig hulp krijgen, kan hun gedrag leiden tot vervuiling, ongedierte, overlast, criminaliteit.

In deze situaties is thuisbegeleiding een adequate interventie. De thuisbegeleiders gaan samen met de burger die in de problemen is geraakt aan de slag om het dagelijks ritme en het huishouden weer op orde te krijgen. Na deze interventie, die doorgaans kortdurend is, kan de cliënt weer zelfstandig verder.

Thuisbegeleiders zijn breed opgeleide, zeer ervaren en praktisch ingestelde professionals die resultaatgericht werken. Ze zijn getraind in verschillende methodieken, de aanpak die ze toepassen is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Doordat ze samen met hun cliënt de huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren en bespreken, ontstaat een constructieve sfeer die maakt dat de effectiviteit van deze aanpak groter is dan wanneer alleen gepraat wordt met de cliënt.

ReSet: Thuisbegeleiding bij risicogezinnen

ReSet is een project dat (primair) opvoedondersteuning biedt bij gezinnen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Als in een gezin de opvoeding van de kinderen in de knel dreigt te komen, kan dat reden zijn om ReSet aan te vragen.

ReSet is een laagdrempelige dienstverlening, praktisch van aard en primair gerelateerd aan de opvoeding, die zonder indicatie direct kan starten (maximaal 85 uur gedurende 12 maanden). Lees hier meer>

Samenwerking met andere hulpverleners

Om u zo goed mogelijk te helpen werkt ActiVite samen met andere organisaties en professionals.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze projecten of om een cliënt aan te melden, kunt u contact opnemen met ActiVite (e-mail: thuisbegeleiding@activite.nl)