Mantelzorgers

In Nederland zorgt één op de tien personen voor iemand anders. Mensen met een chronische ziekte, handicap of psychische stoornis kunnen door deze informele zorg langer zelfstandig te functioneren.

 

Activite 3007 Voorhout low res-86

U heeft er waarschijnlijk niet voor gekozen om mantelzorger te worden, het is u overkomen. Ineens heeft u de dagelijkse zorg voor iemand uit uw naaste omgeving en vaak voor langere tijd. Uw eigen rust en ontspanning verschuiven hierdoor naar de achtergrond en u komt voor vragen en dilemma's te staan waar u niet direct een antwoord op heeft. ActiVite heeft oog voor u als mantelzorger, en wil mantelzorgers de juiste ondersteuning bieden.

 

ActiVite streeft naar een gelijkwaardig samenspel tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener, waarbij ieder een eigen rol, positie en verantwoordelijkheid heeft. Mantelzorgers zijn vaak onmisbaar voor de cliënt. Zij kennen de cliënt, zijn vertrouwd met hem en ondersteunen de cliënt. ActiVite gaat op gelijkwaardige wijze in gesprek over wat de cliënt wil en nodig heeft. Dit betekent dat er altijd sprake is van een dialoog tussen medewerker, cliënt en mantelzorger; wat kan de cliënt zelf doen, wat zijn de wensen van de cliënt, wat kunnen mantelzorgers doen, waar kan informele zorg ingezet worden en waar is onze professionele inzet nodig. Daarmee is ook aandacht voor wat u als mantelzorger nodig heeft.

 

Onze medewerkers zijn overal goed op de hoogte van de verschillende opties voor mantelzorgondersteuning. Zo werken wij onder andere nauw samen met Eva. Eva ondersteunt mensen met een hulpvraag, mantelzorgers en zorgvrijwilligers in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Wilt u meer weten, bezoek hier de website van Eva.