Indicatie aanvragen

Hulp bij het Huishouden en Begeleiding

Met ingang van 2015 is de gemeente behalve voor de Hulp bij het Huishouden ook verantwoordelijk voor Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep (Wmo). Als u zorg nodigt heeft die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, dan heeft u een indicatie nodig van de gemeente waar u woont.

Verzorging en verpleging thuis

Verzorging en verpleging thuis worden door uw zorgverzekeraar betaald, het eigen risico is niet van toepassing. De wijkverpleegkundige bepaalt welke verzorging en verpleging u ontvangt, zij stelt de indicaties. Klik hier om direct zorg aan te vragen

Verpleeghuizen

Indicaties voor opname in een van de verpleeghuizen worden gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.

Activite 1808 low res-18

Zorg nodig?

website-button-roze

ActiVite portretten

"Je denkt dat het niet meer kan op deze leeftijd, verliefd worden. Maar toch gebeurde het."

voorkant activite portretten

Lees de mooiste verhalen van onze clienten en collega's in ActiVite Portretten.