Kosten

Activite finals Marry-11De zorg, ook die van ActiVite, kent veel verschillende financiële regelingen. Wij geven hier de regelingen weer die voor het merendeel van onze zorg gelden. Er zijn ook uitzonderingen. Als de zorg of ondersteuning die u wenst niet binnen de onderstaande vormen valt, bel dan (071) 516 14 15.

De zorg die u krijgt vanuit de Aanspraak Wijkverpleging (verpleging en verzorging) wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet door uw zorgverzekeraar.  Deze zorg valt niet onder het eigen risico en wordt gedekt vanuit de basisverzekering.

ActiVite heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten voor het jaar 2019, dit heet gecontracteerde zorg. Voor u betekent dit dat u zelf geen administratie bij hoeft te houden of bij hoeft te betalen voor de geleverde zorg. ActiVite regelt het voor u met de zorgverzekeraar.

Over de zorg die betaald wordt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Dit is wettelijk zo bepaald, evenals de manier waarop deze eigen bijdrage wordt berekend. Meer informatie en een calculator vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ).

Zorg nodig?

website-button-roze

ActiVite portretten

"Je denkt dat het niet meer kan op deze leeftijd, verliefd worden. Maar toch gebeurde het."

voorkant activite portretten

Lees de mooiste verhalen van onze clienten en collega's in ActiVite Portretten.