Wat kunt u van ons verwachten?

Activite finals Marry-12De klant staat centraal

ActiVite biedt zorg op maat. Uw wensen en behoeften staan bij ons centraal. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig een volwaardig leven kunt leiden, op de manier die ú wilt.

Betrouwbare medewerkers

Medewerkers van ActiVite zijn professioneel, deskundig en betrokken, wij benaderen onze cliënten met respect en werken volgens een zorgplan. Onze medewerkers zijn in bezit van een medewerkerspas en moeten zich kunnen legitimeren. Wie bij ActiVite wil komen werken, moet goed Nederlands spreken en een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Zo zijn we er zeker van dat onze cliënten onze medewerkers kunnen vertrouwen.

Aandacht voor u

Medewerkers van ActiVite kijken verder. Ze hebben er oog voor of cliënten voldoende eten en drinken, of ze niet geïsoleerd raken en of de zorg die zij krijgen volstaat. Indien gewenst adviseren ze over bijvoorbeeld andere vormen van thuiszorg of welzijnsdiensten. En omdat zij als geen ander de mogelijkheden in de wijken en de stad kennen, weten ze altijd welke oplossingen mogelijk zijn.

Aandacht voor de mantelzorgers

Als iemand ondersteuning nodig heeft bij het dagelijks leven, zijn er vaak ook familieleden, vrienden of buren die hand- en spandiensten verrichten. De medewerkers van ActiVite hebben ook aandacht voor hen. Wordt het niet te zwaar? Ze bieden een luisterend oor en geven gerichte adviezen.

Netwerk van organisaties

ActiVite werkt nauw samen met onder andere huisartsen, specialisten in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, het ouderenwerk, jeugdhulpverlening, apothekers, maatschappelijk werk, collega-thuiszorgorganisaties en vrijwilligers. Op deze manier kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn, zodat u uw leven kunt leiden zoals u dat wilt.

Zorg nodig?

website-button-roze

ActiVite portretten

"Je denkt dat het niet meer kan op deze leeftijd, verliefd worden. Maar toch gebeurde het."

voorkant activite portretten

Lees de mooiste verhalen van onze clienten en collega's in ActiVite Portretten.