Veelgestelde vragen over corona

We doen het samen

We beseffen heel goed dat corona een grote invloed heeft op iedereen, dus ook op u. Ook in deze periode willen we u de zorg- en dienstverlening bieden die u nodig heeft. Daar doen we alles aan. We rekenen daarbij op uw medewerking, zodat onze medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden. Zo voorkomen we met elkaar dat corona zich verder verspreidt.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over hoe ActiVite omgaat met het corona-virus, dan kunt u altijd contact met ons opnemen!
Veelgestelde vragen over corona
Hoe worden bewoners verpleegd en verzorgd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Wanneer er bij cliënt(en) een verdenking bestaat op corona wordt de cliënt in zogenoemde isolatie verpleegd. De cliënt met (verdenking op) corona wordt in een 1-persoonskamer met eigen sanitair geïsoleerd verzorgd. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen eigen sanitair beschikbaar is, wordt in afstemming met de GGD geïnventariseerd hoe deze situatie kan worden gecreëerd of hoe we de verpleging en verzorging met zo min mogelijk risico op verdere verspreiding kunnen uitvoeren.

Waarom wordt niet bekend gemaakt bij welke bewoners (een vermoeden van) corona is vastgesteld?
ActiVite houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy. Conform deze regelgeving delen wij geen gezondheidsgegevens van bewoners met anderen. Dit betekent dat wij ook geen informatie delen bij welke bewoners een (vermoeden van) corona is vastgesteld. Zodra er bij een bewoner corona is vastgesteld worden uiteraard de eerste contactpersonen van de betrokken cliënten geïnformeerd. De eerste contactpersonen worden ook geïnformeerd wanneer er bij een cliënt op de woning van de eigen naaste corona is vastgesteld en er op deze woning cohort verpleging wordt uitgevoerd.
Wanneer er bij een bewoner op een woning een (vermoeden van) corona is vastgesteld, hoe worden de overige bewoners verpleegd en verzorgd?
Op dat moment wordt op de woning cohort-verpleging toegepast. Het doel van het instellen van cohorten (groepen) is het voorkómen van verspreiding van het coronavirus tussen:
  • zieke en niet-zieke cliënten
  • besmette en niet-besmette afdelingen binnen één of meerdere woningen/afdelingen.
Alle verpleeghuizen van ActiVite zijn proactief ingedeeld in verzorgings-/behandelcohorten die gebaseerd zijn op de bestaande ruimtes en de wijze waarop de verzorging/verpleging is georganiseerd. Bij ActiVite geldt dat een kleinschalige zorgwoning gezien wordt als één cohort. Het appartement van de cliënt op een somatische afdeling wordt gezien als één cohort. Dit is het startpunt van het instellen van een cohort. Er wordt een scheiding aangebracht in:
  • cliëntgebonden gebruik van sanitair óf scheiding in sanitair voor zieke cliënten en niet-zieke cliënten;
  • medewerkers die zorgen voor niet-zieke cliënten en medewerkers die zorgen voor zieke cliënten (cohortverpleging). Medewerkers (zoals verplegend/verzorgend personeel en vrijwilligers) van de uitbraakafdeling/woning werken nietop een niet-uitbraakafdeling/woning.
  • gemeenschappelijke verblijfsruimten voor niet-zieke en voor zieke cliënten.
Het besluit tot cohortering wordt door Raad van Bestuur, coronateam en in overleg met deskundige infectiepreventie GGD, gemaakt.
Werken alle medewerkers beschermd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Medewerkers die bewoners met (een vermoeden van) corona verplegen en verzorgen werken beschermd. Ook medewerkers die werken op een groepswoning waar bewoners zijn met (een vermoeden van) corona dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Andere medewerkers in het verpleeghuis dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, dit is overeenkomstig met de RIVM richtlijnen.

Worden alle bewoners getest in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

De testcapaciteit in Nederland wordt uitgebreid. Als een bewoner geen klachten heeft, is het niet zinvol om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig, of in echt heel kleine hoeveelheden, waardoor de test negatief is.

Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden?
Voor de situaties waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden heeft ActiVite een PG-afdeling in verpleeghuis Rietveld ingericht waar cliënten met (een vermoeden) van Corona kunnen worden verpleegd en verzorgd. Bij sommige cliënten is het vanwege het graag willen lopen niet goed mogelijk om deze scheiding te handhaven. Voor het welbevinden van deze cliënten, die meer bewegingsvrijheid nodig hebben, worden zij op de afdeling in Rietveld verpleegd en verzorgd. Hiermee proberen wij het risico op verspreiding van niet-zieke bewoners te voorkomen.
Wanneer gebruiken medewerkers van ActiVite persoonlijke beschermingsmiddelen?

Als zorgmedewerkers zelf klachten hebben (hoesten/niezen/neusverkoudheid), dan gebruiken medewerkers een mondneusmasker en handschoenen. Als bij bewoners (een vermoeden van) corona is (vastgesteld) gebruiken onze medewerkers naast de mondneusmaskers en handschoenen ook een schort/jas met lange mouwen en een bril.