Tijdelijk verblijf

Herstellen bij ActiVite

U kunt gebruik maken van de appartementen voor tijdelijke zorg als u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na ontslag uit het ziekenhuis. Deze vorm van zorg noemen we Eerstelijns Verblijf (ELV).

Vragen
Wilt u meer weten over tijdelijke zorg?

Bij ActiVite kunt u tijdelijk zorg en ondersteuning krijgen en zo in alle rust herstellen. U bent dan bij ons te gast, om aan te sterken of om uw mantelzorgers te ontzien. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Uit ervaring weten we dat de meeste mensen weer binnen zes weken naar huis gaan.

Als uw huisarts of specialist inschat dat u op korte termijn zult herstellen, kan hij of zij een indicatie voor tijdelijke zorg geven. Wanneer u vanuit de thuissituatie deze indicatie krijgt, werkt de huisarts daarin samen met de wijkverpleegkundige. Krijgt u deze indicatie na behandeling in het ziekenhuis, dan werkt hij of zij samen met de transferverpleegkundige.

In alle rust herstellen
In alle rust herstellen
U kunt gebruikmaken van de appartementen voor tijdelijke zorg als u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen.

Wanneer komt u in aanmerking om bij ActiVite te herstellen?


•Uw gezondheidssituatie verandert thuis, zodat u niet daar meer zelfstandig kunt blijven wonen.
•U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat.
•De medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren.

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel een eigen risico. In de locatie Noorderbrink hebben wij plaatsen voor laag-complexe ELV.