“Meestal is een ELV-plaatsing binnen één werkdag rond”

Carola van der Plas is zorgbemiddelaar bij het Expertisebureau van ActiVite

Als u als verwijzer met een verzoek om ELV-plaatsing ActiVite belt, wordt u geholpen door de collega’s van het Expertisebureau. Een van hen is zorgbemiddelaar Carola van der Plas: “In mijn werk zoek ik de beste match tussen dat wat de cliënt nodig heeft en het beschikbare aanbod.”

Contact
Onze zorgbemiddelaars staan voor u klaar

“Eerstelijnsverblijf-bedden zijn bedoeld voor mensen die ernaar toe werken om weer terug te keren naar huis. ActiVite biedt deze zorg in locaties AgnesStaete, Rijnzate en Noorderbrink. In Noorderbrink hebben we ook overbruggingszorg: zorg voor mensen met een Wlz-indicatie die wachten op een plekje in het verpleeghuis van hun keuze.”

Plaatsing

“Verwijzers bellen ons met de vraag of er plek is in een specifieke locatie of gewoon met de vraag waar er momenteel plek is. In principe kunnen ze dat ook in Point zien, maar vaak is het wel prettig om even te overleggen. Want alleen de vraag of er plek is voor de cliënt is maar een deel van de triage. We kijken ook of de situatie van de cliënt past bij de zorg die beschikbaar is. Zo bieden wij alleen laag complexe ELV plaatsen: voor cliënten met een enkelvoudige zorgvraag. Als er veel medische onderliggende problematiek is of als een cliënt geheugenproblemen heeft, kunnen zij in onze ELV-locaties niet terecht. Maar is er wél een match, dan hebben we een plaatsing meestal binnen één werkdag rond.”

RAP

“Met Alrijne, Marente en TOPAZ werken we samen in het Regionaal AanmeldingsPunt (RAP). Daar doen we triage voor acute opnames voor cliënten die niet meer naar huis kunnen: we kijken dan zo breed mogelijk -in de hele regio- om zo snel als lukt een geschikte plek te vinden voor een situatie die uit de hand dreigt te lopen. Voor een verwijzer prettig als hij snel moet handelen. In iets minder urgente gevallen of als er een sterke voorkeur is voor één van onze huizen, belt de verwijzer eerder direct met ActiVite.”

Stappenplan ELV-plaatsing

Wanneer een verwijzer een cliënt wil aanmelden voor ELV, volgen we de volgende stappen:

  1. Een verwijzer belt wanneer bij ActiVite in Point een bed beschikbaar staat direct met het Expertisebureau via (071) 516 13 13
  2. Het Expertisebureau van ActiVite doet de triage op basis van de informatie van de verwijzer, eventueel aangevuld met die van cliënt en/of diens mantelzorger.
  3. Op basis van de triage zoekt het Expertisebureau een beschikbare, passende plek
  4. Het Expertisebureau biedt de cliënt aan bij de locatie
  5. Indien akkoord wordt de cliënt de volgende werkdag opgenomen (of later in overleg)
  6. Het Expertisebureau doet de administratieve afhandeling van de plaatsing en koppelt terug naar verwijzer