ActiVite en Zorg en Zekerheid slaan de handen ineen

12 november 2020

ActiVite en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gaan op een andere manier samenwerken. Of het nu gaat om thuiszorg, verpleeghuiszorg of specialistische zorg thuis. Daarom hebben zij vandaag een meerjarige overeenkomst getekend. Uitgangspunt van de overeenkomst is het streven om de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg binnen de wijk en in het verpleeghuis te versterken, door middel van een zinnige inzet van medewerkers en middelen. Thema’s als ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en ‘positieve gezondheid’ zijn hierbij het uitgangspunt om de zorg toekomstbestendig te houden.  Door middel van projecten geven de organisaties hier gezamenlijk uitvoering aan. Zo werken zij bijvoorbeeld samen aan een warme overdracht van de thuiszorg naar verpleeghuiszorg, aan de inzet van e-health toepassingen en de doorontwikkeling van specialistische zorg thuis, zoals dialysezorg.

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ActiVite Lita Berkhout-Pos: “Zorg en Zekerheid is voor ActiVite al jaren een betrouwbare en goede samenwerkingspartner, net zoals wij dat voor hen ook zijn. Met deze integrale overeenkomst benadrukken we het belang van samenwerken waarbij de focus ligt op de integrale aanpak binnen het brede zorgpakket van ActiVite in de regio. Door de introductie van nieuwe technologie, slimme samenwerkingen en het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten kunnen we nog beter aan de wensen van cliënten en bewoners voldoen, zodat het voor hen mogelijk blijft zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Wij zijn blij dat we in Zorg en Zekerheid een partij vinden die onze aandacht voor zorg thuis deelt en samen met ons wil zorgen dat de cliënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt.”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15