Algemene voorwaarden

De voorwaarden van ActiVite

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze zorgvormen, sluiten wij een zorgovereenkomst met u af. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd, zoals afspraken over de zorgverlening.

Contact
Heeft u vragen over onze voorwaarden?

Wilt u meer weten over de rechten en plichten, die komen kijken bij het aangaan van zo’n overeenkomst?

U kunt onze voorwaarden ook telefonisch aanvragen op nummer (071)516 14 15. Cliënten krijgen deze voorwaarden uitgereikt bij aanvang van de zorgverlening.

Naar aanleiding van de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018 zijn de Algemene Voorwaarden vernieuwd. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders). Dat deden zij samen met de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en de Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten en bewoners).