Algemene voorwaarden

De voorwaarden van ActiVite

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze zorgvormen, sluiten wij een zorgovereenkomst met u af. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd, zoals afspraken over de zorgverlening.

Contact
Heeft u vragen over onze voorwaarden?

In de Algemene Voorwaarden van ActiVite leest u wat we voor u doen en wat we van u verwachten. In de algemene module vindt u de voorwaarden die altijd van toepassing zijn, welke zorg u ook van ons ontvangt. Daarnaast hebben we algemene voorwaarden per soort zorg. Die gelden naast de algemene module.

ActiVite is lid van ActiZ, de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties. Als lid van ActiZ zijn we verplicht om de Algemene Voorwaarden te gebruiken die gemaakt zijn door ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en de Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

Algemene Voorwaarden ACtiVite

Wilt u graag een papieren versie van de Algemene Voorwaarden? Belt u dan met ons Klant Contact Centrum via (071) 516 14 15. Dan sturen we u een exemplaar toe.