Disclaimer

Over aansprakelijkheid

ActiVite is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de website, de inhoud onvolledig of onjuist kan zijn. Op geen enkele wijze kan ActiVite daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Contact
Heeft u vragen over de aansprakelijkheid van ActiVite?

Disclaimer en eigendom website

ActiVite is eigenaar van deze website. De volledige naam en het adres van het kantoor van ActiVite zijn:

Stichting ActiVite
Simon Smitweg 8
Leiderdorp
ActiVite is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27307515.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de website liggen bij ActiVite. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ActiVite, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Websites van anderen

Op onze website treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hoewel deze met zorg zijn geselecteerd, draagt ActiVite geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de manier waarop die organisaties met uw gegevens omgaan.