Hoe gaat ActiVite om met het coronavirus?

Als zorgorganisatie neemt ActiVite haar verantwoordelijkheid als het gaat om besmettelijke ziekten. Direct na het uitbreken van het coronavirus heeft ActiVite een commissie samengesteld die belast is met het in werking stellen van de benodigde maatregelen. Hierbij volgt ActiVite de laatste richtlijnen van het RIVM en de GGD. Bovendien neemt ActiVite extra maatregelen bij groepen met een verhoogd risico. Uiteraard worden de besluiten vanuit de overheid nauwlettend in de gaten gehouden. Ook is ActiVite actief betrokken bij alle vormen van regionaal overleg en worden medewerkers up-to-date gehouden over de laatste (veiligheids)maatregelen.

Thuiszorg

Om het verspreiden van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, vragen wij u het volgende:

 1. Heeft u last van verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, koorts boven de 38 graden (of koortsig gevoel) of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)?
 2. Bent u onlangs getest op corona en bent u in afwachting van de testuitslag?
 3. Verblijft u in thuisquarantaine als gevolg van het feit dat u in een risicoland bent geweest of in contact bent geweest met iemand die positief getest is op corona?

Kunt u één van de drie bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden, neem dan direct contact op met uw accountverantwoordelijke of het ActiVite klantcontactcentrum via telefoonnummer 071 516 1415.

U wordt dan doorverbonden met een teammanager die beoordeelt hoe de zorg of ondersteuning in uw omstandigheden georganiseerd kan worden. Daarnaast vragen wij u extra te letten op de hygiëne. Een goede hygiëne blijft essentieel. De volgende regels gelden nog altijd:

 • Was uw handen regelmatig op de juiste manier.
 • Schud geen handen.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg.
 • Houd voldoende afstand tot elkaar (minimaal anderhalve meter).
 • Beleid ActiVite betreffende mondneusmaskers leest u hier.

We doen het samen

We beseffen heel goed dat corona een grote invloed op iedereen, en dus ook op u, heeft. We doen er alles aan om u, ook in deze periode, de zorg- en dienstverlening te bieden die u nodig heeft. We rekenen op uw medewerking, zodat onze medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden. Zo voorkomen we met elkaar dat corona verder verspreidt.

Ontmoetingscentra en ActiVite Ledenorganisatie

De Ontmoetingcentra (Dementie) (OCD’s) en dagverzorging zijn weer open voor deelnemers die met eigen vervoer op de locatie kunnen komen. We maken nu beleid in afstemming met zorgorganisaties en vervoerorganisaties in de regio voor deelnemers die gebruikmaken van georganiseerd vervoer, zodat zij weer snel en veilig kunnen deelnemen aan het OCD of dagverzorging.

ActiVite Ledenorganisatie
Sinds 11 mei kunnen veel diensten – zoals een kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste – weer opstarten volgens de richtlijnen van het RIVM. Wanneer u zich aanmeldt, zal de dienstverlener contact met u opnemen en bespreken hoe er volgens de richtlijnen wordt gewerkt. Vanwege toegenomen kosten, van bijvoorbeeld beschermingsmaterialen, kan een toeslag worden berekend. Deze tijdelijke toeslag bedraagt tussen € 2,- en € 5,- per afname.

Hulp bij het Huishouden

Ook de afdeling Hulp bij het Huishouden van ActiVite (ook bekend onder de naam Actief Plus) volgt de richtlijnen van het RIVM, overheid en de eigen organisatie. Dat betekent voor Hulp bij het Huishouden dat de medewerkers Hulp bij het Huishouden zonder mondmasker en handschoenen de hulp thuis verlenen die onze cliënten gewend zijn. De medewerkers houden te allen tijde anderhalve meter afstand en wassen hun handen zowel bij binnenkomst als bij vertrek. Het is mogelijk dat de medewerker aan de cliënt vraagt om in een andere ruimte te wachten totdat de werkzaamheden zijn voltooid.

Op deze wijze houdt Hulp bij het Huishouden zich aan de geldende regels die ten behoeve van de gezondheid van zowel de cliënt als de medewerker zijn. Cliënten die Hulp bij het Huishouden tijdelijk hebben stopgezegd, maar er nu toch voor (willen) kiezen om enkele huishoudelijke taken gedaan te krijgen (zoals daar zijn, maar niet uitsluitend: badkamer schoonmaken, keuken reinigen, toilet schoonmaken, bed verschonen etc.), nemen contact op met Klantcontactcentrum van ActiVite via telefoonnummer: 071 516 12 15.

Verpleeghuizen

Uitgangspunten voor bezoek

 • Vanaf woensdag 4 november is het bezoek aan bewoners beperkt tot maximaal twee personen per bewoner, bezoek dient een chirurgisch mondmasker te dragen.
 • Bezoek is welkom tussen 10 uur ’s ochtends en 21.00 uur ’s avonds. Er zijn geen beperkingen in duur van het bezoek. Bezoek komt maximaal 1 keer per dag.
 • Om eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD te faciliteren registreert u via Bezoek – ActiVite wanneer u op bezoek komt. Bij de registratie wordt u ook gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten.
 • Houd tijdens uw bezoek 1,5 meter afstand, ook van medewerkers en andere bewoners. Dit betekent dat u geen fysiek contact kan hebben met degene die u bezoekt. Hier heeft iedere bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid in.
 • Om de 1,5 meter afstand te waarborgen kan er geen bezoek plaatsvinden in de gemeenschappelijke huiskamers. Daarom vindt bezoek plaats op de slaapkamer/appartement van de bewoner, in het restaurant of kunt u samen een wandeling maken.
 • Bij (vermoeden van) een uitbraak van Covid-19 in onze verpleeghuizen wordt de bezoekregeling direct aangepast en wordt onderzocht of het noodzakelijk is om bezoek te beperken.

Om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers te kunnen waarborgen gelden onderstaande voorwaarden voor bezoek:

 • Bezoekers komen niet wanneer zij: symptomen hebben passend bij een COVID-19 infectie. Dit zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Hebt u Covid-19 doorgemaakt, dan moet u minimaal 14 dagen klachtenvrij zijn voor u op bezoek kan komen.
 • Hebt u in uw naaste omgeving iemand die besmet is met het Covid-19, dan blijft u thuis.

Instructie tijdens het bezoek

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten:

 • Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.  
 • Vervolgens loopt u zelf naar de woning van degene die u bezoekt.
 • Het bezoek vindt in principe plaats op de slaapkamer/appartement van de bewoner. Tijdens het bezoek blijft u daarom op de kamer van degene die u bezoekt en verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek. Een uitzondering is uiteraard wanneer u samen gaat wandelen of in het restaurant gaat zitten.
 • Tijdens uw bezoek kunt u gebruik maken van een algemeen toilet.
 • Bezoek houdt altijd 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers. Bij situaties waarin dit niet in acht kan worden genomen draagt bezoek een door ActiVite verstrekt chirurgisch mondneusmasker. Deze zijn verkrijgbaar bij de verpleging en verzorging.

Wandelen

Het blijft mogelijk voor bewoners, bezoekers en vrijwilligers om naar buiten te gaan en samen een wandeling te maken. Uiteraard met in achtneming van de geldende regels zoals het houden van 1,5 meter afstand tot anderen en het vermijden van drukke plekken.

Groepsactiviteiten, maaltijden en koffie drinken

Om het risico op besmetting tussen bewoners onderling zo klein mogelijk te maken, vinden activiteiten, de maaltijden en het koffiedrinken plaats in vaste groepen bewoners. Hiermee beperken we de kans, dat bij een besmetting, een heel huis moet worden gesloten voor bezoek.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van 70 jaar of jonger mogen sinds 15 juni weer worden ingezet. Uiteraard moet de vrijwilliger vrij zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19. Hierbij komen de vrijwilligers niet in contact met groepen bewoners. Wel kunnen vaste vrijwilligers gekoppeld worden aan individuele bewoners om te wandelen.

Contactberoepen

Sinds 15 juni worden de contactberoepen weer toegelaten in de verpleeghuizen van ActiVite.

 • Alle contactberoepen dragen een mondneusmasker tijdens het bezoek aan het verpleeghuis.
 • Het uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk dezelfde mensen komen. Voor de pg bewoners komt een vast mondzorgteam een vaste orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker en een vaste opticien per locatie.
 • Om eventueel contactonderzoek te kunnen faciliteren vragen we alle contactberoepen een lijst bij te houden van contacten en deze bij de receptie / teammanager in te leveren.
 • Voor behandelingen van bewoners die plaatsvinden buiten de locatie, zoals bezoek aan tandarts,  fysiotherapeut van somatische bewoners, geldt dat dit alleen voor de medisch noodzakelijke behandelingen wordt opgestart. Dit gebeurt op voorschrijven van de huisarts of medische dienst.

Bezoekregeling bij (een vermoeden van) COVID-19

Op een woning (pg) waar (een vermoeden van) COVID-19 aanwezig is, vindt geen bezoek plaats. Bij een vermoeden van COVID-19 bij een somatische bewoner wordt per locatie onderzocht of het noodzakelijk is om bezoek (deels) te beperken. Als er wel bezoek plaatsvindt op andere cohorten op dezelfde locatie, moeten die cohorten goed af te sluiten zijn.

Cohorten met COVID-19 worden niet gebruikt als looproute voor bezoekers. Zodra er sprake is van een uitbraak is er de mogelijkheid om de bezoekregeling (tijdelijk) stop te zetten, dit ter beoordeling aan de Raad van Bestuur en het coronateam, in afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar. ActiVite maakt melding bij de GGD wanneer een locatie of afdeling een uitbraak heeft.

Hoofdkantoor

Op het hoofdkantoor (Leiderdorp) is het dragen van een mondkapje verplicht in alle publieke ruimtes, óók voor het kantoorpersoneel. Onder de publieke ruimtes vallen de begane grond en de eerste verdieping, de lift en de trappenhuizen.

Interne berichtgeving ActiVite

ActiVite informeert medewerkers én vrijwilligers steeds over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Via interne communicatiemiddelen zijn uitgebreide informatiepagina’s en documenten over interne maatregelen omtrent het coronavirus gedeeld. Nieuwe informatie, en eventuele daaruit voortvloeiende maatregelen, wordt direct gedeeld.

Daarnaast zijn er posters met preventietips verspreid over de locaties in de regio en op het hoofdkantoor in Leiderdorp. Cliënten van ActiVite hebben een brief ontvangen die duiding geeft aan de ingevoerde protocollen en wat dit voor mensen in hun persoonlijke situatie betekent. Dit alles om besmetting bij ActiVite te voorkomen: bij zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en bewoners.

Medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van de protocollen als men besmetting met het coronavirus, zowel bij zichzelf als een bewoner of cliënt, vermoedt. ActiVite richt zich, net als altijd, op het bieden van veilige en verantwoorde zorg, ook in deze situatie, en op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Waar nodig schakelt ActiVite met regionale samenwerkingspartners als ziekenhuizen.

Meer informatie

Bij vragen over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u contact met ons op via cm@ActiVite.nl

Samenwerkingsverbanden in de regio

 • Er zijn in de regio afspraken gemaakt tussen de VVT-instellingen en ziekenhuizen over de overdracht van cliënten met corona. Zo wordt bij ontslag door het ziekenhuis persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerste 24 uur in de thuissituatie aan de cliënt meegegeven.
 • Cliënten die bij ActiVite in zorg waren, kunnen na een ziekenhuisopname, weer bij ActiVite in zorg komen. ActiVite werkt met ziekenhuizen voortdurend aan het (versneld) uitplaatsen van cliënten naar de thuissituatie. Dit geldt ook voor cliënten die nog niet bij ActiVite in zorg waren.
 • ActiVite neemt ook deel aan het bestuurlijk crisisoverleg in ROAZ-verband. De VVT-instellingen in de regio hebben ook regelmatig overleg.
Veelgestelde vragen over het corona-virus
Hoe worden bewoners verpleegd en verzorgd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Wanneer er bij cliënt(en) een verdenking bestaat op corona wordt de cliënt in zogenoemde isolatie verpleegd. De cliënt met (verdenking op) corona wordt in een 1-persoonskamer met eigen sanitair geïsoleerd verzorgd. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen eigen sanitair beschikbaar is, wordt in afstemming met de GGD geïnventariseerd hoe deze situatie kan worden gecreëerd of hoe we de verpleging en verzorging met zo min mogelijk risico op verdere verspreiding kunnen uitvoeren.

Waarom wordt niet bekend gemaakt bij welke bewoners (een vermoeden van) corona is vastgesteld?
ActiVite houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy. Conform deze regelgeving delen wij geen gezondheidsgegevens van bewoners met anderen. Dit betekent dat wij ook geen informatie delen bij welke bewoners een (vermoeden van) corona is vastgesteld. Zodra er bij een bewoner corona is vastgesteld worden uiteraard de eerste contactpersonen van de betrokken cliënten geïnformeerd. De eerste contactpersonen worden ook geïnformeerd wanneer er bij een cliënt op de woning van de eigen naaste corona is vastgesteld en er op deze woning cohort verpleging wordt uitgevoerd.
Wanneer er bij een bewoner op een woning een (vermoeden van) corona is vastgesteld, hoe worden de overige bewoners verpleegd en verzorgd?
Op dat moment wordt op de woning cohort-verpleging toegepast. Het doel van het instellen van cohorten (groepen) is het voorkómen van verspreiding van het coronavirus tussen:
 • zieke en niet-zieke cliënten
 • besmette en niet-besmette afdelingen binnen één of meerdere woningen/afdelingen.
Alle verpleeghuizen van ActiVite zijn proactief ingedeeld in verzorgings-/behandelcohorten die gebaseerd zijn op de bestaande ruimtes en de wijze waarop de verzorging/verpleging is georganiseerd. Bij ActiVite geldt dat een kleinschalige zorgwoning gezien wordt als één cohort. Het appartement van de cliënt op een somatische afdeling wordt gezien als één cohort. Dit is het startpunt van het instellen van een cohort. Er wordt een scheiding aangebracht in:
 • cliëntgebonden gebruik van sanitair óf scheiding in sanitair voor zieke cliënten en niet-zieke cliënten;
 • medewerkers die zorgen voor niet-zieke cliënten en medewerkers die zorgen voor zieke cliënten (cohortverpleging). Medewerkers (zoals verplegend/verzorgend personeel en vrijwilligers) van de uitbraakafdeling/woning werken nietop een niet-uitbraakafdeling/woning.
 • gemeenschappelijke verblijfsruimten voor niet-zieke en voor zieke cliënten.
Het besluit tot cohortering wordt door Raad van Bestuur, coronateam en in overleg met deskundige infectiepreventie GGD, gemaakt.
Werken alle medewerkers beschermd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Medewerkers die bewoners met (een vermoeden van) corona verplegen en verzorgen werken beschermd. Ook medewerkers die werken op een groepswoning waar bewoners zijn met (een vermoeden van) corona dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Andere medewerkers in het verpleeghuis dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, dit is overeenkomstig met de RIVM richtlijnen.

Worden alle bewoners getest in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

De testcapaciteit in Nederland wordt uitgebreid. Als een bewoner geen klachten heeft, is het niet zinvol om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig, of in echt heel kleine hoeveelheden, waardoor de test negatief is.

Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden?
Voor de situaties waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden heeft ActiVite een PG-afdeling in verpleeghuis Rietveld ingericht waar cliënten met (een vermoeden) van Corona kunnen worden verpleegd en verzorgd. Bij sommige cliënten is het vanwege het graag willen lopen niet goed mogelijk om deze scheiding te handhaven. Voor het welbevinden van deze cliënten, die meer bewegingsvrijheid nodig hebben, worden zij op de afdeling in Rietveld verpleegd en verzorgd. Hiermee proberen wij het risico op verspreiding van niet-zieke bewoners te voorkomen.
Wanneer gebruiken medewerkers van ActiVite persoonlijke beschermingsmiddelen?

Als zorgmedewerkers zelf klachten hebben (hoesten/niezen/neusverkoudheid), dan gebruiken medewerkers een mondneusmasker en handschoenen. Als bij bewoners (een vermoeden van) corona is (vastgesteld) gebruiken onze medewerkers naast de mondneusmaskers en handschoenen ook een schort/jas met lange mouwen en een bril.