Hoe gaat ActiVite om met corona?

Maatregelen

Als zorgorganisatie neemt ActiVite haar verantwoordelijkheid als het gaat om besmettelijke ziekten. Direct na het uitbreken van het coronavirus, heeft ActiVite een commissie samengesteld die belast is met het in werking stellen van de benodigde maatregelen. Hierbij volgt ActiVite de laatste richtlijnen van het RIVM en de GGD. Bovendien neemt ActiVite extra maatregelen bij groepen met een verhoogd risico.

Vragen?
Heeft u vragen over hoe ActiVite omgaat met het corona-virus?

Sinds 26 juni zijn de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, verder versoepeld. Wat betekent dit voor ActiVite?

De basisregels blijven:
-was vaak uw handen
-houd 1.5 m. afstand van anderen
-blijf thuis en laat u testen bij klachten

Bezoek

  • In de zorgappartementen en de appartementen in de groepswoningen blijft het maximaal aantal bezoekers 4. Hoewel ook bezoekersaantallen vanuit de overheid verruimd zijn, is het in de praktijk niet mogelijk om de 1,5 meter-regel in acht te nemen met meer dan 4 personen, in verband met de grootte van de ruimte.
  • Bezoek is welkom in het appartement van de bewoner, dus niet in de huiskamer van de groepswoningen.
  • In de restaurants zijn maximaal 30 gasten welkom, om zodoende de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Er geldt geen registratieplicht en er is geen checkgesprek.

Mondkapjes

  • In het verpleeghuis hoeven bezoekers geen mondneusmasker meer te dragen, zowel in de openbare ruimtes als in het appartement van een bewoner. Zorgmedewerkers dragen een mondneusmasker als zij langer dan 15 minuten zorg verlenen bij een cliënt.
  • Zorgmedewerkers in de thuiszorg blijven het mondneusmasker preventief dragen, tenzij de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen.
  • Op het hoofdkantoor en in de ontmoetingscentra vervalt preventief gebruik van het mondneusmasker.

We doen het samen

Uiteraard worden de besluiten vanuit de overheid nauwlettend in de gaten gehouden. Ook is ActiVite actief betrokken bij alle vormen van regionaal overleg en worden medewerkers up-to-date gehouden over de laatste (veiligheids)maatregelen.

We beseffen heel goed dat corona een grote invloed heeft op iedereen, dus ook op u. Ook in deze periode willen we u de zorg- en dienstverlening bieden die u nodig heeft. Daar doen we alles aan. We rekenen daarbij op uw medewerking, zodat onze medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden. Zo voorkomen we met elkaar dat corona zich verder verspreidt.