Organisatie

Wat doet ActiVite?

ActiVite verleent de zorg en hulp waar mensen aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening. We hebben het dan over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verschillende subsidieregelingen. Daarbij zorgen we ervoor dat de financiële middelen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg.

Meer weten?
Heeft u vragen over hoe ActiVite werkt?

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn wij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiënt werken te bevorderen. ActiVite is een maatschappelijke onderneming die werkt met publieke middelen. Wij zoeken financiële ruimte om maatschappelijke vragen te beantwoorden. Wij leggen verantwoording af aan de interne en externe omgeving. Dat doen wij gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat wij oog hebben voor de eigen identiteit van de mens en respectvol omgaan met tradities en familiebanden. Wij geloven in eigen regie van mensen en in het bevorderen van zelfredzaamheid.

ActiVite is een betrouwbare zorgverlener. Wij werken doelmatig en transparant. Dat blijkt uit:

ActiVite Bestuursverslag 2022

In onderstaand bestuursverslag nemen we u graag mee in de resultaten van het afgelopen jaar. We zijn trots op wat we bereikt hebben en onze projecten worden in de interviews van dit verslag nader toegelicht. Klik op onderstaande foto om het bestuursverslag te bekijken.

Pers
Voor vragen over ActiVite kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie & Marketing
(071) 516 14 15

Wat we bieden
ActiVite heeft als enige aanbieder in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, wij sluiten hierop aan. Wij bieden 24/7: verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, Ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen.
Kwaliteit van zorg
‘Zorg die bij je past’ is het motto van ActiVite. Dat betekent voor ons dat we samen met u de zorg en ondersteuning organiseren, die zo goed mogelijk aansluit op uw behoeften en wensen.
Rechten en plichten
Met welke rechten en plichten krijgt u te maken wanneer u cliënt wordt bij ActiVite?