Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite. De Raad van Bestuur van ActiVite bestaat uit mevrouw Lita Berkhout-Pos. Zij zorgt samen met al onze medewerkers dat iedereen die dat nodig heeft in onze regio, de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt.

Contact
Wilt u contact opnemen met de Raad van Bestuur?

Verantwoording

De Raad van Bestuur legt over haar taken verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statuten en reglementen met betrekking tot het bestuur zijn opgesteld conform de Governancecode Zorg. Bestuurssecretaris Daniëlle Niessink en het bestuurssecretariaat ondersteunen De Raad van Bestuur in de dagelijkse werkzaamheden.

Bestuursverslag ActiVite

ActiVite biedt elk jaar zorg aan 11.250 thuiszorgcliënten en aan circa 5.000 cliënten in de Wmo. Daarnaast wonen er bijna 500 mensen in een van onze verpleeghuizen. Bij de Ledenorganisatie zijn ongeveer 25.000 huishoudens aangesloten. Bij ActiVite werken ca. 2.400 medewerkers. Daarnaast werken er nog circa 400 medewerkers via Zorgtalent, het flexwerkbureau van ActiVite. Wij hebben 200 vrijwilligers in contact gebracht met mensen die een vrijwilliger nodig hebben. Daarnaast zijn er in de verpleeghuizen meer dan 500 vrijwilligers actief.