Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite. Sinds 9 juni 2021 is Annemijn van Hemel bestuurder. Zij zorgt er, samen met de leden van het managementteam en concernstaf voor, dat iedereen die dat nodig heeft in onze regio, de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt.

Contact
Wilt u contact opnemen met de Raad van Bestuur of een lid van het MT/CS?

Managementteam en concernstaf (MT/CS)

Het MT/CS bestaat uit de volgende personen:

Annemijn van Hemel, Bestuurder

Daniëlle Niessink, Bestuurssecretaris

Pieter de Jong, Directeur Intramurale Dienstverlening

Simone Schraepler, Directeur Extramurale Zorg

Fanny Kerstens, Controller Zorgbeleid

Jan Wetzels, Controller Sociaal Beleid

Jan Huigsloot, Controller Financieel Beleid

Anita van der Vis, Directiesecretaresse Raad van Bestuur

Verantwoording

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statuten en reglementen met betrekking tot de inrichting en functioneren van organisatie, bestuur en intern toezicht zijn opgesteld conform de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door het bestuurssecretariaat en de bestuurssecretaris.

Bestuursverslag ActiVite