Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite. De Raad van Bestuur zorgt er, samen met de leden van het managementteam en concernstaf, voor dat iedereen die dat nodig heeft in onze regio, de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt.

Contact
Wilt u contact opnemen met de Raad van Bestuur of een lid van het MT/CS?

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ActiVite bestaat op dit moment uit de volgende persoon.

Voorzitter Raad van Bestuur
Anne Veldhof

Verantwoording

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statuten en reglementen met betrekking tot de inrichting en functioneren van organisatie, bestuur en intern toezicht zijn opgesteld conform de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door het bestuurssecretariaat en de bestuurssecretaris.