Innovatie en onderzoek

Voorbereid op de toekomst

De zorg draait om mensen, als organisatie dien je te blijven leren, innoveren en evalueren. De maatschappij verandert en daarmee ook de zorgvraag. Stilstand is zeker binnen de zorg achteruitgang en mede daarom kijkt ActiVite nu al naar de dag van morgen.

Contact
Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met Maaike den Heijer, Projectleider Zorgbeleid

EHealth-projecten binnen ActiVite

Wat is eHealth

Gebruikmaken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, bijvoorbeeld via  internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren noemen we eHealth. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die constante ontwikkelingen binnen de ICT, en de digitaliseringslag die we als maatschappij in zijn algeheel maken, creëren we kansen voor morgen.

Voordelen voor cliënten en zorgprofessionals

Cliënten en zorgprofessionals kunnen zo via digitale apparaten diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie inzien en uitwisselen. Toepassingen binnen domotica zoals beeldschermzorg en leefstijlmonitoring zijn voorbeelden van eHealth. Maar bijvoorbeeld ook het elektronische cliëntendossier (ECD), waar ActiVite mee werkt binnen zowel de verpleeghuiszorg als de thuiszorg. EHealth draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor cliënten. Dankzij eHealth bevordert niet alleen de transparantie, maar ook het contact tussen cliënt en zorgprofessional. Zo krijgt de cliënt ook in de toekomst, in tijden van tekorten, de juiste zorg.

Voorbeelden van eHealth-projecten binnen ActiVite

Dit is slechts een selectie van de eHealthprojecten binnen ActiVite. Houd deze pagina en onze LinkedIn-pagina in de gaten voor updates over deze en andere eHealthtrajecten binnen ActiVite.

Investeren in onderzoek

ActiVite gelooft in het belang van onderzoek binnen de zorg, zodoende heeft de organisatie de WOC. Deze Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) is ingesteld als adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Het doel van de WOC is om (deelname aan) wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisbenutting te bevorderen binnen ActiVite. De WOC geeft daartoe (gevraagd en ongevraagd) advies aan de RvB (en het MT/CS).

Met betrekking tot deelname aan onderzoek geeft de WOC dit advies op basis van de wetenschappelijk inhoudelijke en organisatorische aspecten van het onderzoek. Op basis van het advies van de WOC neemt de RvB, in overleg met het MT/CS, het besluit tot wel of geen deelname aan het onderzoek, inclusief waar dit binnen ActiVite kan plaatsvinden. Het instellen van een WOC is een vereiste voor het lidmaatschap van het Universitair netwerk Zuid-Holland (UNC-ZH).

Voorbeelden van onderzoeksprojecten en innovatietrajecten