Slim Inco

Het project ‘Slim Inco’ heeft als doel de inzet van innovatief slim incontinentiemateriaal op te schalen binnen ActiVite (verpleeghuiszorg). Dat doen we ten eerste om de kwaliteit van leven en het leefplezier/welbevinden van de cliënten te verhogen. En ten tweede om het werkplezier van zorgpersoneel te verhogen en het knelpunt rondom de hoge werkdruk en personele inzet te verminderen.

Innovatie en onderzoek
Meer weten over wat ActiVite doet om innovatie en onderzoek te stimuleren?

Met de inzet van het innovatieve slim incontinentiemateriaal kan het zorgpersoneel de mate van verzadiging van het incontinentiemateriaal op afstand monitoren. Hierdoor kunnen zij beter inschatten wanneer een cliënt een verschoning nodig heeft. Tevens geeft het inzicht in het continentiepatroon van een cliënt, zodat de zorg het beleid hierop kan aanpassen.

Goede resultaten

Meerdere zorgaanbieders, waaronder ActiVite, zijn een pilot gestart met de inzet van slim incontinentiemateriaal. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat het gebruik van deze innovatie meerdere positieve effecten had op zowel de cliënt als het zorgpersoneel (Vilans, 2021). Zo is onder andere de nachtrust toegenomen, zijn er reducties gemeten in natte bedden en bij een aantal cliënten is de huidconditie aanzienlijk verbeterd. Verder is er ook een mogelijke tijdsbesparing aangetoond en gaf het zorgpersoneel aan dat de werkdruk en de fysieke belasting was verminderd. In tijden van grote personeelstekorten is dit een mooi extra resultaat. Kortom, redenen te over om de inzet van slim incontinentie materiaal binnen ActiVite op te schalen.

Jolanda en Naoual zijn aandachtsvelder incontinentie
Jolanda en Naoual zijn aandachtsvelder incontinentie
“Het moet niet alleen voor ons makkelijker zijn, maar vooral de cliënt iets opleveren”

Uitrollen op meer verpleeghuislocaties

‘Slim Inco’ is volledig geïmplementeerd binnen verpleeghuis ActiVite Hussonshoek en daarmee is de projectfase afgerond. Binnen ActiVite Rietveld is gestart met de implementatie. Momenteel wordt ‘Slim Inco’ uitgerold binnen twee clusters (acht groepen van ieder acht bewoners). De trainingen hebben inmiddels plaatsgevonden en de bewoners zijn geselecteerd op basis van selectiecriteria. De medewerkers beginnen het project nu zelfstandig te draaien maar krijgen daarbij nog wel begeleiding door de projectleider en de leverancier.

Achtergrond van het project

In 2018 kwam de mogelijkheid om via de Transitiemiddelen, beschikbaar gesteld door het Zorgkantoor Zorg & Zekerheid te Leiden, samen met andere organisaties innovatieprojecten vorm te geven. Onder de noemer ‘Samen innoveren en slim organiseren’ onderzoekt ActiVite ­–  met collega-zorgorganisaties DSV | verzorgd leven, Libertas Leiden en Topaz ­– hoe we technologische innovaties kunnen toepassen in het verpleeghuis. Binnen dit project koos ActiVite ervoor om slim incontinentiemateriaal uit te gaan uitproberen. In het kader van deze samenwerking heeft ActiVite na deze pilot een praktische toolkit gemaakt waarin we onze eigen ervaringen met slim incontinentiemateriaal hebben gecombineerd met die van anderen. Lees hier meer over deze toolkit.

Lees ook: ‘Wordt slim incontinentiemateriaal de norm?’