Slim Inco

Het belang van slim incontinentiemateriaal

Het project ‘Slim Inco’ (slim incontinentiemateriaal) heeft als doelstelling om de inzet van het innovatieve slim incontinentiemateriaal op te schalen binnen ActiVite (verpleeghuiszorg). Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste heeft het tot doel dat de kwaliteit van leven en het leefplezier/welbevinden van de cliënten wordt verhoogd. Het tweede doel is dat de inzet van slim incontinentiemateriaal het werkplezier van zorgpersoneel verhoogt en het knelpunt rondom de hoge werkdruk en personele inzet verminderd.

Innovatie en onderzoek

Op afstand monitoren

Met de inzet van het innovatieve slim incontinentiemateriaal kan het zorgpersoneel de mate van verzadiging van het incontinentiemateriaal op afstand monitoren. Hierdoor kunnen zij beter inschatten wanneer een cliënt een verschoning nodig heeft. Tevens geeft het inzicht in het continentiepatroon van een cliënt, zodat de zorg hun beleid hierop kan aanpassen.

Meerdere zorgaanbieders, waaronder ActiVite, zijn een pilot gestart met de inzet van slim incontinentiemateriaal. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat het gebruik van deze innovatie meerdere positieve effecten had op zowel de cliënt als het zorgpersoneel (Vilans, 2021). Zo is o.a. de nachtrust toegenomen, zijn er reducties gemeten in natte bedden en bij een aantal cliënten was de huidconditie aanzienlijk verbeterd. Verder is er ook een mogelijke tijdsbesparing aangetoond en gaf het zorgpersoneel aan dat de werkdruk en de fysieke belasting was verminderd. In tijden van grote personeelstekorten is dit een mooi extra resultaat. Kortom, redenen te over om de inzet van slim incontinentie materiaal binnen ActiVite op te schalen.

Uitrollen binnen diverse verpleeghuislocaties

‘Slim Inco’ is volledig geïmplementeerd binnen verpleeghuis ActiVite Hussonshoek en daarmee is de projectfase afgerond. Binnen ActiVite Rietveld is gestart met de implementatie. Momenteel wordt ‘Slim Inco’ uitgerold binnen twee clusters (acht groepen van ieder acht bewoners). De trainingen hebben inmiddels plaatsgevonden en de bewoners zijn geselecteerd op basis van selectiecriteria. De medewerkers beginnen het project nu zelfstandig te draaien maar ontvangen daarbij nog wel begeleiding door de projectleider en de leverancier.

Het belang van slim incontinentiemateriaal

Slim incontinentiemateriaal draagt bij aan de kwaliteit van leven van bewoners en leidt tot minder werkdruk voor het zorgpersoneel, ontdekte ActiVite door een pilot op locatie Hussonshoek. Reden genoeg om deze innovatie nu breder uit te rollen. Inmiddels is ook Rietveld, een grote locatie met 155 bewoners, gestart met de invoering.

Samen innoveren

In 2018 kwam de mogelijkheid om via de Transitiemiddelen, beschikbaar gesteld door het Zorgkantoor Zorg & Zekerheid te Leiden, samen met andere organisaties innovatieprojecten vorm te geven. Onder de noemer ‘Samen innoveren en slim organiseren’ onderzoekt ActiVite ­–  met collega-zorgorganisaties DSV|verzorgd leven, Libertas Leiden en Topaz ­– hoe we technologische innovaties kunnen toepassen in het verpleeghuis. “Binnen dit project koos ActiVite ervoor om ‘slim incontinentiemateriaal’ uit te gaan uitproberen”, vertelt Benno. “Kan dit bijdragen aan meer kwaliteit van leven? Levert slim incontinentiemateriaal meer welbevinden en leefplezier op voor bewoners? Dat wilden we graag weten. Incontinentie is immers een heel groot item in de verpleeghuiszorg. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n 65 procent van de bewoners in enigerlei mate incontinent is. Voor niet iedereen is slim incontinentiemateriaal overigens een geëigende toepassing. Als je in staat bent om naar het toilet te gaan en jezelf te verschonen, dan moet je zeker geen slim incontinentiemateriaal gaan gebruiken. Maar voor sommige bewoners met continentieproblemen zou dit materiaal een uitkomst kunnen zijn, dachten wij. Bijvoorbeeld mensen die rolstoelgebonden of bedlegerig zijn, last hebben van een blaasontsteking of urineweginfecte of die door dementie niet meer het besef hebben om naar het toilet te gaan.”

Programmanamager Innovatie met eHealth Benno Broekhuizen:
Programmanamager Innovatie met eHealth Benno Broekhuizen:
“We gaan bij 8 van de 19 woongroepen in Rietveld het slimme incontinentiemateriaal gebruiken”