ZON

Zelfstandig thuis blijven wonen

Als gevolg van een toenemende vergrijzing heeft de overheid de afgelopen jaren ingezet op het langer, zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen met een chronische zorgvraag. ActiVite biedt op allerlei wijzen zorg en ondersteuning aan deze Wlz cliënten thuis binnen het modulaire pakket thuis (MPT).

Innovatie en onderzoek

ActiVite heeft in het jaarplan de ambitie opgenomen om een kwalitatief goed, integraal MPT pakket aan te bieden dat thuiswonende cliënten een volledig zorg- en ondersteuningspakket biedt. We noemen dit pakket ZON (Zorg, Ondersteuning, Nabijheid). De doelstelling van het project is het ontwikkelen en implementeren van ZON dat cliënten met een Wlz indicatie en een MPT-indicatie in staat stelt om thuis een integraal pakket van persoonlijke begeleiding, verzorging en huishoudelijke ondersteuning te ontvangen, waarin verschillende vormen van deze zorg tijdens één moment worden geleverd door een ActiVite medewerker die de cliënt optimaal ondersteunt om zo langer, prettig en veilig zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Het gewenste eindresultaat is een dienstverlening die:

  • Nauw aansluit op de zorgvraag van de cliënt: de geboden zorg, ondersteuning en nabijheid passen bij de behoeften van de cliënt. Er is sprake van maatwerk.
  • Wanneer de cliënt dat wil of nodig heeft, een alternatief biedt voor groepsbegeleiding in een ontmoetingscentrum.
  • Bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt, met name welbevinden en zorgbeleving.
  • De mantelzorger(s) ontlast en ze daarmee in staat stelt om langer op een goede manier voor hun naaste thuis te (blijven) zorgen.
  • Bijdraagt aan het langer verantwoord zelfstandig thuis wonen.
  • Bijdraagt aan het integraal bieden van zorg en ondersteuning en extra zorgmomenten voorkomt en/of zorgmomenten samenvoegt.