WOC

Kennisontwikkeling

De Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) is ingesteld als adviesorgaan van de RvB (Raad van Bestuur). Het doel van de WOC is om deelname aan wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisbenutting te bevorderen binnen ActiVite. De WOC geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB en het MT van ActiVite.

Innovatie en onderzoek
Meer weten over wat ActiVite doet om wetenschap te bevorderen?

Met betrekking tot deelname aan onderzoek geeft de WOC advies op basis van de wetenschappelijk inhoudelijke en organisatorische aspecten van het onderzoek. Op basis van dit advies neemt de RvB, in overleg met het MT van ActiVite, het besluit tot wel of geen deelname aan het onderzoek. Binnen dit besluit valt ook of dit binnen ActiVite kan plaatsvinden. Het instellen van een WOC is een vereiste voor het lidmaatschap van het Universitair netwerk Zuid-Holland (UNC-ZH). Klik hier voor meer informatie.

Het onderzoek

De WOC wil via wetenschappelijk onderzoek de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen verbeteren. De onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerkingsverband met het LUMC en ouderenzorginstellingen in Zuid-Holland, waaronder ActiVite. Samen kennis maken, delen en toepassen. Klik hier voor meer informatie.

"Het doel van de WOC is om deelname aan wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisbenutting te bevorderen binnen ActiVite"