WOC

Kennisontwikkeling

De Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) is ingesteld als adviesorgaan van de RvB (Raad van Bestuur). Het doel van de WOC is om (deelname aan) wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisbenutting te bevorderen binnen ActiVite. De WOC geeft daartoe (gevraagd en ongevraagd) advies aan de RvB (en het MT van ActiVite). Met betrekking tot deelname aan onderzoek geeft de WOC dit advies op basis van de wetenschappelijk inhoudelijke en organisatorische aspecten van het onderzoek.

Innovatie en onderzoek

Op basis van het advies van de Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) neemt de RvB, in overleg met het MT van ActiVite, het besluit tot wel of geen deelname aan het onderzoek, inclusief waar dit binnen ActiVite kan plaatsvinden. Het instellen van een WOC is een vereiste voor het lidmaatschap van het Universitair netwerk Zuid-Holland (UNC-ZH). Klik hier voor meer informatie.

Het onderzoek

Via wetenschappelijk onderzoek in samenwerkingsverband met het LUMC en ouderenzorginstellingen in Zuid-Holland, waaronder ActiVite, het verbeteren van de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Samen kennis maken, delen en toepassen. Klik hier voor meer informatie.

"Het doel van de WOC is om (deelname aan) wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisbenutting te bevorderen binnen ActiVite"