Projecten

Verschillende projecten

ActiVite participeert in verschillende projecten waarbij we samen met andere belanghebbenden op zoek gaan naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden. Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden die we met collega-organisaties, gemeenten, scholen en/of overige partners hebben opgezet of waar we onderdeel van zijn.

Innovatie en onderzoek
Benieuwd hoe ActiVite wetenschappelijk onderzoek stimuleert binnen de organisatie?

Positieve Gezondheid

Bij ActiVite vinden we dat je gezondheid het beste positief kunt benaderen. Dus kiezen we ervoor om meer aandacht te leggen op de veerkracht van cliënten, in plaats van te focussen op de dingen die niet (meer) goed gaan. Je kunt Positieve Gezondheid benaderen vanuit de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Zo kijken we ook naar de thema’s zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Door deze bredere kijk op gezondheid willen we cliënten aanmoedigen om zo veel en zo lang mogelijk de eigen regie over het leven te blijven voeren. Kijk voor meer informatie over Positieve Gezondheid op iph.nl 

Klantreis dementie

Klantreis dementie in Alphen aan den Rijn is ontwikkeld door mensen met dementie en mantelzorgers te interviewen over hun ervaringen. De initiators van dit project zijn Transmuralis, Hogeschool Leiden, Gemeente Alphen aan den Rijn en TOM in de buurt (waaronder ActiVite).

Verbeterplan voor de regio

Het proces is begeleid door het bedrijf ‘Patient Journey Lab’. De uitkomsten van de klantreis zijn in het najaar 2020 besproken met professionals uit die regio. Vervolgens zijn er werkgroepen aan de slag gegaan met de belangrijkste aandachtspunten die uit de klantreis naar voren kwamen:

  • De vraag om een routekaart/voorzieningenwijzer voor zowel de cliënt als professionals,
  • Mantelzorgondersteuning,
  • Respijt.

De routekaart / voorzieningenwijzer voor professionals is gemaakt in een samenwerking tussen zorgorganisaties waaronder ActiVite en huisartsen en is in de afrondende fase. Deze zal ook opgenomen worden in de huisartsenscholing van Alphen op één Lijn en breder gecommuniceerd worden. Deze routekaart zal nu vertaald worden naar een gebruiksvriendelijke versie voor mensen met dementie. De werkgroep ‘mantelzorgondersteuning’ waar ActiVite ook deel vanuit maakt heeft een inventarisatie gemaakt van de behoeften en mogelijkheden en hiaten in de mantelzorgondersteuning en werkt aan een verbeterplan voor de regio. Er zal o.a. een webinar/bijeenkomst georganiseerd worden voor professionals over het vergroten van de betrokkenheid van het steunsysteem rondom een persoon met dementie. In het najaar zullen in een bijeenkomst de resultaten gepresenteerd worden.

Klantreis dementie op jonge leeftijd

ActiVite, Marente en Topaz zijn de samenwerking aangegaan om de klantreis voor jonge mensen met dementie in onze regio te beschrijven. Op die manier kunnen we mogelijke hiaten of verbeterpunten voor deze specifieke doelgroep in onze regio beeld brengen en hierop inspelen. De werkwijze die voor de klantreis in Alphen aan den Rijn is gehanteerd zal ook hier gebruikt worden: interviews, bespreken van de uitkomsten met professionals, en het uitwerken van (mogelijke) verbeterplannen op onderdelen in een werkgroep. We hebben Transmuralis gevraagd om dit traject te begeleiden.

Project ‘Hartelijk welkom!’

In het project Hartelijk Welkom evalueert ActiVite door middel van een actieonderzoek de huidige overgang naar het verpleeghuis. Op basis van dit onderzoek verwachten wij tot een nieuwe werkwijze te komen, deze nieuwe werkwijze toe te passen en vervolgens grondig evalueren en zo nodig bijstellen.

Juiste ondersteuning

De doelstelling van dit project is om een werkwijze – Hartelijk welkom! – te ontwikkelen voor een betere overgang voor cliënten met dementie naar het verpleeghuis. Ook wordt hierbij gekeken naar de juiste ondersteuning voor de naaste(n) met als uiteindelijk doel een beter kwaliteit van leven voor de cliënt met dementie die opgenomen is in het verpleeghuis, en voor zijn/haar naaste.

Chemotherapie aan huis

Patiënten van Alrijne die bloedkanker hebben, krijgen vanaf begin 2022 hun injecties met chemotherapie thuis. De wijkverpleegkundige van ActiVite komt dan aan huis om de injectie te geven. Verder lezen.

Beeldzorg, de nieuwe manier van zorg verlenen

In coronatijd is voor veel mensen duidelijk geworden hoeveel er mogelijk is met videobellen. Ook voor ActiVite opende videobellen een nieuwe wereld, namelijk de mogelijkheid tot beeldzorg. Een deel van de huisbezoeken kan daarmee worden vervangen voor online zorg. Niet alleen voor veel cliënten een fijne manier om zorg te ontvangen, het heeft ook als voordeel dat we slim omgaan met de inzet van onze medewerkers. Verder lezen.