Beeldzorg: een nieuwe manier van zorg verlenen

04 maart 2022

In coronatijd is voor veel mensen duidelijk geworden hoeveel er mogelijk is met videobellen. Ook voor ActiVite opende videobellen een nieuwe wereld, namelijk de mogelijkheid tot beeldzorg. Een deel van de huisbezoeken kan daarmee worden vervangen voor online zorg. Dit is niet alleen voor veel cliënten een fijne manier om zorg te ontvangen, het heeft ook als voordeel dat we slim omgaan met de inzet van onze medewerkers.  

Projectgroep beeldzorg 

Het laatste kwartaal van 2021 is er daarom een projectgroep opgericht met onder andere drie wijkverpleegkundigen, een teammanager en een ICT’er. Samen zetten zij de pilot beeldzorg op poten. Sinds november worden nu iedere dinsdag en donderdag zo’n tien cliënten gebeld via een iPad.  

In december kregen we het mooie nieuws dat ActiVite een SET-subsidie* vanuit de overheid is toegekend. Hiermee kunnen we beeldzorg verder op de kaart zetten. De ambitie is om de komende drie jaar een volwaardige zorgdienst van beeldzorg maken. 

* SET staat voor Stimuleringsregeling eHealth Thuis 

Grote veranderingen 

Deze ambitie betekent niet alleen de implementatie van een nieuwe zorgdienst, maar ook het herzien van de huidige manier van zorgen. Wanneer je aan thuiszorg denkt, denk je aan een zorgmedewerker uit het wijkteam die bij de cliënt aan huis zorg verleent. Met de introductie van beeldzorg verandert dat. 

Persoonlijk contact en het dragen van verantwoordelijkheid voor de zorg van de cliënt staat nog steeds voorop, alleen ligt dat in de toekomst bij een centraal beeldbelteam. Zij houden via beeldbellen contact met de cliënt en leveren op die manier zorg. 

Het wijkteam blijft in veel gevallen nog steeds huisbezoeken doen, maar deelt straks de behandelverantwoordelijkheid met haar of zijn beeldbelcollega’s. Voor cliënten is dat natuurlijk ook een heel nieuwe ervaring. 

Stap voor stap 

Voor het zover is moet er het nodige worden geregeld om beeldzorg tot een echt succes te maken. Buiten dat het de zorgverlening verandert, vraagt het ook om aanpassingen als organisatie. Om dit in goede banen te leiden, houden we ons in het eerste kwartaal van 2022 vooral bezig met het analyseren van en voorbereiden op alle veranderingen die gaan plaatsvinden.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15