Medido

“Dit is de toekomst van de zorg”

Eén van de taken van de wijkverpleging is ervoor zorgen dat cliënten hun medicijnen op tijd krijgen. Op zich geen lastige taak, maar wel een met een grote verantwoordelijkheid die heel vaak terugkomt, soms voor één cliënt wel meerdere keren op een dag. Intensief voor de cliënt, én voor het wijkteam. Technologische innovaties als de Medido kunnen dan een groot verschil maken: “We hebben dit soort robotica echt nodig om zorg te kunnen blijven bieden.”

Innovatie en onderzoek

De Medido is een apparaat dat medicijnen distribueert. De verpleegkundige stelt de Medido in en vult hem met de Baxterrol van de apotheek. Op de ingestelde tijd gaat er een alarm af, waarna de cliënt op een knop moet drukken. Het medicijn komt dan uit het apparaat. Drukt de cliënt niet op de knop als het medicijn moet worden ingenomen, dan krijgt de verpleegkundige een melding.

Minder zorg

Doordat cliënten niet afhankelijk zijn van de zorg, kunnen ze veel meer regie over hun eigen leven houden. Talloze voorbeelden zijn er van cliënten die dankzij de Medido minder of zelfs nauwelijks zorg nodig hebben. Suzanne Witteman, wijkverpleegkundige bij ActiVite: “Ik herinner me een meneer met PDD-NOS en veel lichamelijke klachten. De Medido hielp hem niet alleen met zijn medicatie, maar gaf ons ook de mogelijkheid om van een afstand in de gaten te houden hoe het met hem ging. Want als hij twee keer per dag op die knop drukte, wisten we meteen dat hij thuis was en zijn medicatie nam. Zo heeft hij de afgelopen vijf jaar slechts één keer per week zorg nodig gehad.”

Gezondheidswinst

Suzanne: “Mensen met tijdgebonden medicatie, die dus op vaste tijdstippen hun medicatie moeten krijgen, kunnen door de regelmaat van de Medido een betere bloedspiegel opbouwen. Daardoor hebben die medicijnen meer effect op het ziektebeeld en dat is echt gezondheidswinst. Een cliënt met epilepsie heeft nu hooguit nog twee keer per jaar een aanval, puur en alleen omdat die medicatie zo precies op tijd wordt ingenomen. Het scheelt enorm als je daarbij niet naar een cliënt hoeft te rijden maar hem of haar op afstand kunt helpen. Omdat we weten dat er minder personeel gaat zijn de komende jaren, denk ik dat je dit soort dingen echt nodig hebt om passende zorg te kunnen blijven bieden.”
 

"Voor cliënten betekent het gebruik van de Medido een stukje eigen regie dat ze kunnen behouden. Sommige cliënten moeten wel negen keer per dag medicatie hebben. Je moet er toch niet aan denken dat je daar elke keer een zorgmedewerker voor over de vloer krijgt?"