Medido

“Dit is de toekomst van de zorg”

Eén van de taken van de wijkverpleging is ervoor zorgen dat cliënten hun medicijnen op tijd krijgen. Op zich geen lastige taak, maar wel een met een grote verantwoordelijkheid die heel vaak terugkomt, soms voor één cliënt wel meerdere keren op een dag. Intensief voor de cliënt, én voor het wijkteam. Technologische innovaties als de Medido kunnen dan een groot verschil maken: “We hebben dit soort robotica echt nodig om zorg te kunnen blijven bieden.”

Innovatie en onderzoek

De Medido is een apparaat dat medicijnen distribueert. De verpleegkundige stelt de Medido in en vult hem met de Baxterrol van de apotheek. Op de ingestelde tijd gaat er een alarm af, waarna de cliënt op een knop moet drukken. Het medicijn komt dan uit het apparaat. Drukt de cliënt niet op de knop als het medicijn moet worden ingenomen, dan krijgt de verpleegkundige een melding.

Minder zorg

“Het is echt een prachtig product,” vertelt Nicole Hoogenboom, coördinator Medido bij ActiVite. “Doordat cliënten niet afhankelijk zijn van de zorg, kunnen ze veel meer regie over hun eigen leven houden.” Talloze voorbeelden zijn er van cliënten die dankzij de Medido minder of zelfs nauwelijks zorg nodig hebben. Suzanne Witteman, wijkverpleegkundige bij ActiVite: “Ik herinner me een meneer met PDD-NOS en veel lichamelijke klachten. De Medido hielp hem niet alleen met zijn medicatie, maar gaf ons ook de mogelijkheid om van een afstand in de gaten te houden hoe het met hem ging. Want als hij twee keer per dag op die knop drukte, wisten we meteen dat hij thuis was en zijn medicatie nam. Zo heeft hij de afgelopen vijf jaar slechts één keer per week zorg nodig gehad.”

Gezondheidswinst

Het effect van de Medido gaat zelfs nog verder. Suzanne: “Mensen met tijdgebonden medicatie, die dus op vaste tijdstippen hun medicatie moeten krijgen, kunnen door de regelmaat van de Medido een betere bloedspiegel opbouwen. Daardoor hebben die medicijnen meer effect op het ziektebeeld en dat is echt gezondheidswinst. Een cliënt met epilepsie heeft nu hooguit nog twee keer per jaar een aanval, puur en alleen omdat die medicatie zo precies op tijd wordt ingenomen.”

Groei

Deze techniek is niet nieuw, maar heeft het afgelopen jaar wel een enorme vlucht genomen. Nicole: “Wij werken al meer dan 8 jaar met de Medido en het aantal cliënten dat er gebruik van maakte bleef in die tijd min of meer gelijk. Afgelopen jaar zagen we dat aantal enorm groeien. Dat kwam doordat een aantal zaken bij elkaar kwamen. Allereerst corona; dat maakte dat cliënten minder graag mensen over de vloer kregen en dus meer openstonden voor alternatieven. Tel daarbij op dat cliënten digitaal steeds vaardiger worden, dat neemt ook drempels weg.” Ook de invoering van een nieuwe medicatie-app bij ActiVite speelde mee. Suzanne: “Door die app hebben we meer dan ooit inzicht in welke cliënt welke medicatie gebruikt en waarom. Daardoor zien we nu ook beter wie in aanmerking zouden kunnen komen voor dit soort zorg.”

Ambassadeurs

De grootste aanjager van het gebruik van de Medido is misschien wel de inzet van ambassadeurs bij ActiVite. Nicole: “We hebben medewerkers opgeleid om hun eigen teams te trainen bij de inzet van deze techniek. Want als medewerkers onvoldoende vertrouwd zijn met het product, zullen ze het ook niet zo snel aandragen bij een cliënt.” Suzanne: “Je moet iedere week of om de week de medicatierol laden en het alarm uitlezen. En als er een alarm afgaat moet je wel weten waar dat nou vandaan komt en wat je eraan kunt doen. Het helpt als alle collega’s in een team daarvan op de hoogte zijn.” Nicole: “Er kan natuurlijk altijd wat misgaan: het zakje zit scheef, een pil is te dik, de kapper is langs geweest en heeft de stekker eruit gehaald. Iemand moet kunnen signaleren wat er aan de hand is en dat probleem oplossen. Alleen dan kun je kwaliteit bieden.”

Toekomst

Stuwende kracht onder deze ontwikkeling is uiteraard ook het personeelstekort in de zorg. Nicole: “Cliënten hebben hun medicatie vaak nodig op een spitstijd, bijvoorbeeld rondom het eten of voor het slapen gaan. Juist rond dat tijdstip hebben andere cliënten ook zorg nodig.” Suzanne: “Het scheelt enorm als je er niet helemaal heen hoeft te rijden maar de cliënt op afstand kunt helpen. Omdat we weten dat er minder personeel gaat zijn de komende jaren, denk ik dat je dit soort dingen echt nodig hebt om zorg te kunnen blijven bieden.” Nicole: “Ik denk dat er een grote toekomst zit in domotica in de zorg. Ook voor de Medido: er maken nu 120 cliënten gebruik van het product en we moeten heel Leiden nog uitrollen. Ik ga geen getallen noemen, maar Leiden is een groot gebied.”
 

Nicole Hoogenboom, Functioneel beheerder en Coördinator Medido
Nicole Hoogenboom, Functioneel beheerder en Coördinator Medido
"Voor cliënten betekent het gebruik van de Medido een stukje eigen regie dat ze kunnen behouden. Sommige cliënten moeten wel negen keer per dag medicatie hebben, je moet er toch niet aan denken dat je daar elke keer een zorgmedewerker voor over de vloer krijgt?"