Missie & Visie

Zorg die bij je past

ActiVite biedt de best mogelijke zorg en ondersteuning. Daardoor blijven mensen met een beperking - door ziekte of ouderdom - zo lang mogelijk actief, vitaal en zelfstandig. We leveren als enige aanbieder in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, wij sluiten hierop aan.

Meer weten over onze missie en visie?
We horen graag van u!

Onze missie

 • ActiVite biedt een compleet aanbod van passende zorg, behandeling- en ondersteuning aan de inwoners en partners binnen ons werkgebied.
 • De uitgangspunten van Positieve gezondheid vormen naast de principes van de juiste zorg op de juiste plaats een belangrijke leidraad.
 • Om dit waar te maken zetten wij onze medewerkers op 1, zij maken het verschil.
 • Duurzame middelen en keuzes vormen naast een gezonde bedrijfsvoering de solide basis van ActiVite.

Onze visie

 • Wij werken in vertrouwen samen. Binnen onze organisatie, in onze regio en waar nodig in een bredere context met relevante partners om passende zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen bieden, nu en in de toekomst.
 • Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, onze cliënten en organisatie.
 • Wij gaan complexe thema’s niet uit de weg en durven moedige keuzes te maken waar dit nodig is.
 • Wij zijn een lerende organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling, fouten en innovaties.

Onze kernwaarden

 • ActiVite is actief: we wachten niet af, maar gaan proactief op zoek naar de oplossingen voor passende zorg; nu en in de toekomst.
 • ActiVite heeft lef: we tonen initiatief, pakken onze verantwoordelijkheid en gaan complexe vraagstukken hierbij niet uit de weg, maar durven moedige keuzes te maken als die ​​​​​​​nodig zijn.
 • ActiVite is uniek: ons aanbod in de regio is uniek, als medewerker kun je bij ons jezelf zijn en de zorgvraag van elke cliënt en bewoner is persoonlijk en beantwoorden wij met de best passende zorg.
 • Bij ActiVite doen we het samen: met al onze medewerkers, cliënten, bewoners, hun omgeving en relevante partners.