Professionele Adviesraad

ActiVite wil zorgprofessionals vanuit de vakinhoud invloed laten uitoefen op het zorgbeleid en heeft dit vorm gegeven via de Professionele Adviesraad (PAR). Een PAR is een adviesraad waarin alle professies die direct betrokken zijn bij de cliënt - verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren - zijn vertegenwoordigd.

Contact
Wilt u contact met de PAR?

De PAR brengt vanuit een beroepsinhoudelijke invalshoek advies uit aan de Raad van Bestuur over vraagstukken die alle professionals en hun onderlinge samenwerking aangaan en levert op deze manier een bijdrage aan de korte en lange termijn beleidsvorming binnen ActiVite. De PAR wil hiermee de kwaliteit van de zorg waarborgen en verbeteren, de professionaliteit van de medewerkers bevorderen en het draagvlak voor beleidskeuzes verbreden.