Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van ActiVite en Actief Plus BV behartigt de belangen van alle medewerkers van ActiVite. De OR van ActiVite bestaat uit vijftien betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zij komen uit de verschillende afdelingen van ActiVite.

Contact
Neem contact op met de Ondernemingsraad.

De taak van de Ondernemingsraad staat in een OR-reglement met een akkoordverklaring van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de OR bij zijn werkzaamheden. De zittingsperiode van de OR is volgens het reglement drie jaar.

Bevoegdheden

Dankzij de Wet op de ondernemingsraden en de cao VVT heeft de OR een aantal bevoegdheden om mee te praten en te beslissen over belangrijke besluiten van ActiVite. Denk daarbij aan regelingen op het gebied van sociaal beleid, zoals een belonings- of functiewaarderingssysteem. Het kan ook gaan om veranderingen die grote impact hebben op de medewerkers. De OR weet goed wat er op de werkvloer speelt. De OR neemt de signalen van medewerkers mee in zijn overleg met en adviezen aan de Raad van Bestuur. De OR heeft oog voor de belangen van zowel de medewerkers als die van cliënten en bewoners van de verpleeghuizen van ActiVite.