Organogram

Dit organogram is een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur van ActiVite. Hiermee kunt u in één oogopslag duidelijk zien hoe de verschillende afdelingen zich tot elkaar verhouden.

Vragen?
Heeft u vragen over de bedrijfsstructuur van ActiVite?