Cliëntenraad

Betrokken bij de zorg

Een manier om betrokken te zijn bij het werk van ActiVite is via de Cliëntenraad. ActiVite heeft een Centrale Cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Alle leden van de raad wonen in de zorgregio van ActiVite en hebben affiniteit met de zorg of er ervaring mee.

Contact
Mevr. C. Bergsma-Kops
Voorzitter Centrale Cliëntenraad
p/a ActiVite
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Waarom een Cliëntenraad?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen bepaalt dat vrijwel alle organisaties in de gezondheidszorg een Cliëntenraad moeten hebben. Dat geldt dus ook voor ActiVite. De Cliëntenraad heeft wettelijk het recht om gevraagd of ongevraagd advies te geven. De Raad van Bestuur van ActiVite moet de Cliëntenraad om advies vragen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De Centrale Cliëntenraad (CCR) is onafhankelijk.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van ActiVite. Dit doet zij door de kwaliteit van de zorg te bewaken en voorstellen te doen om de zorg te verbeteren. Samengevat: de CCR volgt het beleid van de organisatie, toetst de uitvoering ervan en adviseert over beleidsontwikkelingen.

De Centrale Cliëntenraad komt gemiddeld twaalf keer per jaar bijeen. De helft van deze vergaderingen is met de Raad van Bestuur van ActiVite. Op de bijeenkomsten met de Raad van Bestuur brengt de CCR zijn voorstellen en ideeën naar voren over de onderwerpen waarover zij wordt geraadpleegd. De Raad van Bestuur is verplicht om hierop een gemotiveerde reactie te geven.

Jaarverslag 2022

In het Jaarverslag Centrale Cliënten Raad 2022 nemen we u mee in de resultaten van het afgelopen jaar. We zijn trots op wat we bereikt hebben en de besluiten die genomen zijn. Klik op de afbeelding om het Jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag2022CCR
Lokale Cliëntenraad
Lokale Cliëntenraad
Naast de Centrale Cliëntenraad heeft ieder verpleeghuis een eigen Lokale Cliëntenraad die zich bezighoudt met zaken die op die locatie spelen.

Deel uw mening!

Het is voor de Cliëntenraad belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. Daarom is de CCR ook geïnteresseerd in cliëntenpanels en cliëntenmonitoring. Zo wil zij erachter komen hoe men denkt over de dienstverlening van ActiVite. Ook stelt de Cliëntenraad het op prijs als cliënten hun ervaringen en meningen over het werk van ActiVite delen. De Cliëntenraad houdt contact met verschillende andere organisaties, zoals belangenverenigingen van cliënten van zorginstellingen, patiëntenvertegenwoordigingen en ouderenorganisaties.

Carla Bergsma is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad
Carla Bergsma is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad
“Het geeft mij heel veel energie als ik zaken op een positieve manier kan beïnvloeden voor cliënten”