Betrokkenheid

De rol van familie

Wij vinden het fantastisch als familieleden een actieve rol blijven spelen in het leven van hun naaste. Alle bewoners vinden het fijn als familieleden betrokken blijven bij hun leven. Ook op bewoners met dementie heeft het een positief effect, ondanks dat ze de familie misschien niet meer goed herkennen.

Meer weten?
Heeft u vragen over familieparticipatie of de lokale cliëntenraad?

Familieparticipatie

Zeker in de kleinschalige woonvorm waar deze mensen wonen, kan de familie op geheel natuurlijke wijze een rol spelen bij verschillende activiteiten.
Uw betrokkenheid kunt u op verschillende manieren laten zien: huishoudelijke activiteiten, meehelpen met koken, een spelletje doen of een wandeling maken met een groep bewoners. Ook bewoners die geen of weinig bezoek krijgen, genieten van de aanwezigheid van familieleden.

Bewoners kunnen door de ondersteuning van hun familie, de zorg en vrijwilligers, een volwaardig bestaan hebben. Een leven waarin ze alles wat ze nog zelf kunnen doen, ook zelf blijven doen. De ervaring leert dat familieleden het fijn vinden om betrokken te blijven bij de zorg, zeker ook als ze jaren zelf thuis voor iemand hebben gezorgd.

Ervaringen
Ik kom regelmatig op bezoek bij mijn familielid. Bij binnenkomst voel je je gewoon zo welkom, ook op de woning! Als je wilt kun je ook meehelpen, bijvoorbeeld door de tafel te dekken. Kortom: het voelt een beetje als thuis.
Een reactie op Zorgkaart Nederland

Direct contact

Als u in een verpleeghuis van ActiVite komt wonen, wordt een van uw familieleden onze contactpersoon. Hij of zij is ons eerste aanspreekpunt en de schakel tussen onze zorgverlening en uw familie. Andersom krijgt uw familie bij ActiVite ook een eigen aanspreekpunt. Een zorgprofessional die op de hoogte is van uw situatie en vragen kan beantwoorden over de details van uw zorg.

Cliëntenraad

Een andere manier om betrokken te blijven is via de Cliëntenraad. ActiVite heeft een Centrale Cliëntenraad die regelmatig met de Raad van Bestuur van ActiVite aan tafel zit. Hier bespreken zij onderwerpen die relevant zijn voor alle cliënten van ActiVite. Daarnaast heeft ieder verpleeghuis een eigen Lokale Cliëntenraad. Hierin bespreken bewoners of hun familieleden met de teammanager de thema’s die specifiek in dat huis aan de orde zijn. Daarnaast is er ook een cliëntenraad voor de zorg- en dienstverlening thuis. Wilt u deel uitmaken van de Cliëntenraad op uw locatie of voor de thuiszorg? Geef dit dan aan bij de teammanager of de wijkverpleegkundige.

"Ik vind dat bewoners een stem moeten hebben"
"Ik vind dat bewoners een stem moeten hebben"
De Lokale Cliëntenraad (LCR) behartigt de belangen van cliënten op locatie- of wijkniveau. Henriëtte Wilbrink zit in de lokale cliëntenraad van locatie SassemBourg, ons verpleeghuis in Sassenheim.

Deel uw mening!

Ook wanneer u niet zelf in de Cliëntenraad zitting neemt, kunt u meepraten. Het is voor de Cliëntenraad belangrijk om te weten wat er onder de bewoners in een locatie of thuis leeft om hun belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Laat dus vooral weten wat volgens u beter kan op uw locatie of bij de zorg- en dienstverlening thuis! Uiteraard kunt u ook altijd zelf het gesprek aangaan met uw teammanager of wijkverpleegkundige, we horen graag uw ideeën!

Over de vertegenwoordiging van bewoners bij wilsonbekwaamheid kunt u hier meer lezen: