“Ik vind dat bewoners een stem moeten hebben”

De Lokale Cliëntenraad (LCR) behartigt de belangen van cliënten op locatie- of wijkniveau. Zo heeft ieder verpleeghuis een eigen cliëntenraad en werken we er aan om ook een cliëntenraad voor de wijkverpleging te realiseren. Henriëtte Wilbrink zit in de lokale cliëntenraad van locatie SassemBourg, ons verpleeghuis in Sassenheim.

Interesse in de cliëntenraad?

“Mijn vader zat in de voorloper van SassemBourg, de Schutse. Hij fleurde daar helemaal op. Mijn motivatie om in de cliëntenraad te gaan, kwam dus niet voort uit ontevredenheid. Ik vind het heel belangrijk dat bewoners een stem hebben als het gaat om hun zorg en hun woning. Mensen zijn al best heel kwetsbaar als ze opgenomen worden, dus anders dan vroeger zijn ze vaak niet meer in staat om hun eigen belangen te vertegenwoordigen. Met mijn achtergrond en ervaring met bestuurlijk werk kan ik die rol voor hen vervullen.”

Vergaderen

“De vergaderingen van de LCR zijn altijd heel plezierig. We zien elkaar 6 keer per jaar en bespreken dan met de teammanager de lopende zaken. Mijn vader is inmiddels overleden maar ik heb veel kennissen met familie in SassemBourg, dus ik hoor regelmatig hoe de cliënten het leven daar ervaren. We hebben goede contacten met het management en ik proef bij de medewerkers veel passie voor de zorg, maar toch kun je niet alles direct oplossen. Soms ook omdat het buiten ActiVite zelf ligt: zo wordt er nu achter het pand een grote nieuwe woonwijk gebouwd. Dat is voor het uitzicht van de bewoners niet leuk, maar het is ook niet iets dat wij of ActiVite kunnen oplossen.”

Samenwerken

“We staan eigenlijk nooit echt tegenover elkaar, maar hebben soms wel een verschil van inzicht van wat prioriteit moet krijgen. Zo zijn de activiteiten in 2020 verplaatst van een zaal helemaal beneden bij het restaurant naar een zaal op de eerste verdieping in SassemBourg, dichter bij onze appartementen. Deze zaal moet alleen nog wel verder aangekleed. Wij vinden dat heel belangrijk: de maaltijd is voor bewoners een belangrijk moment van de dag en dan wil je dat zo prettig mogelijk maken. ActiVite vindt dat ook belangrijk, maar geeft aan andere zaken prioriteit. Daar hebben we dan wel even een goed gesprek over.”

Goede zorg

“Soms vraagt een cliënt of zijn familie ons om hulp, wanneer zij ergens niet tevreden over zijn. In 2020 waren er bijvoorbeeld vragen over het bezoekbeleid tijdens corona. En de vraag waarom cliënten soms met een babyfoon met hun bezoek moesten communiceren. Wij gaan daar dan over in gesprek en kwamen er in dit geval achter dat een babyfoon het meest prettig en makkelijk werkte voor de bewoners. Vaak is zo’n gesprek dan al voldoende, want uiteindelijk wil je allemaal hetzelfde: dat er goed voor die bewoners gezorgd wordt. Ik vind het heel belangrijk dat bewoners een stem hebben, maar anders dan vroeger zijn ze vaak niet meer in staat om hun eigen belangen te vertegenwoordigen.”