“Het geeft mij heel veel energie”

Carla Bergsma is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad

In 2020 werd de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgorganisaties (Wmcz) actief. Het doel van deze wet is de positie van cliëntenraden te verstevigen ten opzichte van zorginstellingen. Tegelijkertijd biedt deze wet meer ruimte voor maatwerk. Eén van de mensen die dat in haar rol aan den lijve ondervindt, is Carla Bergsma. Als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van ActiVite behartigt zij de belangen van onze cliënten op organisatieniveau.

Contact
Wilt u contact opnemen met de cliëntenraad?

Carla Bergsma is gepokt en gemazeld als het gaat om cliëntenvertegenwoordiging. Als directiesecretaresse bij GGZ-organisatie Rivierduinen was ze al de vraagbaak voor de familieraad en vertegenwoordigde ze de zorgorganisatie richting cliënten. Nu, als voorzitter van de CCR, zit ze eigenlijk aan de andere kant van de tafel. “Toen mijn moeder naar een verpleeghuis moest, werd ik actief in de cliëntenraad van het huis waar zij woonde. Na een aantal jaren overleed ze en kort daarna verhuisde ik naar deze regio. Na een tijdje merkte ik dat ik het werk miste en ging ik op zoek naar iets vergelijkbaars. Zo kwam ik bij ActiVite terecht. Ik krijg er energie van als ik zaken op een positieve manier kan beïnvloeden voor cliënten en als ik mijn kennis en ervaring nuttig in kan zetten. Ik vind het heel belangrijk dat cliënten optimale zorg krijgen, dat er aandacht voor hen is en dat ze geen nummer worden binnen een organisatie. Daarom vind ik het fijn om te zien dat in de zorg het welzijn steeds vaker de boventoon mag voeren.”

Verbinding

“We hebben zes keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur, en dat bereiden we als CCR ook altijd met elkaar voor in een vergadering. Daarnaast moet je als CCR-lid veel lezen: we krijgen de agendastukken gelukkig op tijd maar het is wel altijd een flinke klus. In mijn rol bij de CCR zet ik in op verbinding. Ik geloof dat een CCR samen moet optrekken met de organisatie, open moet staan voor haar perspectief. Meer een meewerkende kracht moet zijn dan de luis in de pels. Mensen moeten geen hekel krijgen aan de CCR en vertragen is zeker niet ons doel. Dat is namelijk ook niet in het belang van de cliënt. Zeker, we moeten kritisch zijn, maar ik geloof ook erg in het samenspel. Dat één en één drie wordt. Daarom moeten we in het kader van inspraak ook meer investeren in de relatie tussen de lokale cliëntenraden en de CCR én tussen de verschillende LCR’s onderling.”

Terugblik

“2020 was ook voor de CCR een jaar dat anders was dan anders; corona heeft veel van ActiVite gevraagd. Toch hebben we zeker niet stil gezeten: we hebben bijvoorbeeld de nieuwe medezeggenschapsregeling opgesteld naar aanleiding van de Wmcz 2018 die van kracht is geworden. En we hebben meegedacht over brieven aan de familie van bewoners van het verpleeghuis, bijvoorbeeld over aangepaste bezoekregelingen. Ik denk dus zeker dat we ook het afgelopen jaar van toegevoegde waarde hebben kunnen zijn voor de organisatie, maar zeker ook voor de cliënten.”