Klachtenregeling

Samen komen we er uit

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over ActiVite. Wij willen dit dan graag van u horen, zodat wij de situatie met u kunnen oplossen. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Klachtenfunctionaris
Quasir
t.a.v. Klachtenfunctionaris abonnementen
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Spreek ons aan

We doen er alles aan om u de zorg te geven die bij u past. Bent u niet helemaal tevreden? Dan horen we dit graag van u zodat we de situatie kunnen oplossen. Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker die de zorg bij u verleent. Waarschijnlijk kunt u met hem of haar het snelst tot een oplossing komen. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de teammanager. Samen met u zoekt hij of zij naar een gewenste oplossing. Teammanagers zijn telefonisch goed bereikbaar via ons Klanten Contact Centrum (KCC) via (071) 516 14 15. Woont u in een van onze verpleeghuizen? Dan kunt u natuurlijk ook even binnenlopen bij de teammanager.

Klachtenfunctionaris

U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris. Wij hebben de klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir. Zij staan u bij om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met u opnemen.

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
  • telefonisch: 06-48445538 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • meer informatie over Quasir is te vinden via www.quasir.nl

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De Wzd regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld.

Voor cliënten die vallen onder de Wet zorg en dwang hebben we een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar. De cliëntvertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt cliënten en hun vertegenwoordigers bij situaties die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is om het vertrouwen in de zorgverlener(s) te herstellen en/of om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. Ilja den Dopper van stichting Zorgstem voert het vertrouwenswerk uit voor cliënten van ActiVite die vallen onder de Wzd.

U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken via I.dendopper@zorgstem.nl of via het telefoonnummer: 06 4016 4295 of 088 678 1000.