Klachtenregeling

We komen er samen uit

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over ActiVite. Wij willen dit dan graag van u horen, zodat wij de situatie met u kunnen oplossen. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Klachtenfunctionaris
ActiVite,
t.a.v. De Klachtenfunctionaris
Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Spreek ons aan

Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker die de zorg bij u verleent. Waarschijnlijk kunt u met hem of haar het snelst tot een oplossing komen. Als u vindt dat dit niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de teammanager. Samen met u zoekt hij of zij naar een gewenste oplossing. Teammanagers zijn telefonisch goed bereikbaar via ons Klanten Contact Centrum (KCC) via (071) 516 14 15. Woont u in een van onze verpleeghuizen? Dan kunt u natuurlijk even binnenlopen bij de teammanager.

Klachtenfunctionaris

U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris. Zij staat u bij om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris vindt u in het paarse vlak.