Klachtenregeling

We komen er samen uit

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over ActiVite. Wij willen dit dan graag van u horen, zodat wij de situatie met u kunnen oplossen. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Klachtenfunctionaris
ActiVite, t.a.v. De Klachtenfunctionaris Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Spreek ons aan

Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker die de zorg bij u verleent. Waarschijnlijk kunt u met hem of haar het snelst tot een oplossing komen. Als u vindt dat dit niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de teammanager. Samen met u zoekt hij of zij naar een gewenste oplossing. Teammanagers zijn telefonisch goed bereikbaar via ons Klanten Contact Centrum (KCC) via (071) 516 14 15. Woont u in een van onze verpleeghuizen? Dan kunt u natuurlijk even binnenlopen bij de teammanager.

Klachtenfunctionaris

U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris. Zij staat u bij om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris vindt u in het paarse vlak.

Raad van Bestuur

Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur van ActiVite. Dit kan via telefoonnummer (071) 516 14 01, of per post:
ActiVite t.a.v. de Raad van Bestuur
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Extern advies

Bij de beoordeling van een klacht is het mogelijk dat u of de Raad van Bestuur het netwerk van klachtenfunctionarissen van Avant om een onafhankelijk advies vraagt. Zo’n verzoek gaat altijd via de klachtenfunctionaris van ActiVite. Avant is een vereniging van VVT-organisaties in de regio. Deze brengt het advies na onderzoek schriftelijk uit aan de Raad van Bestuur en aan de indiener van de klacht. Het advies kan bijdragen aan een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Geschillencommissie

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de oplossing die de medewerker, teammanager of onze klachtenfunctionaris voor u bereikt, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Commissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. ActiVite is bij deze commissie aangesloten.