ANBI-status

Stichting ActiVite heeft de ANBI-status en is hiermee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze organisatie zijn aftrekbaar voor de belasting. In ons jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over onze activiteiten, de resultaten die wij boeken en een financiële verantwoording.

Bedrijfsgegevens
-KvK-nummer: 27307515
-BTW-nummer: NL81.83.88.610.B.01
-RSIN 818688610

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Omdat ActiVite de ANBI-status heeft, kunt u uw gift aan ActiVite aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet daarbij wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke dat zijn, leest u op de website van de Belastingdienst.

Zorg die bij je past

ActiVite biedt de best mogelijke zorg en ondersteuning. Daardoor blijven mensen met een beperking – door ziekte of ouderdom – zo lang mogelijk actief, vitaal en zelfstandig. We leveren als enige aanbieder in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, wij sluiten hierop aan. Lees alles over onze missie en visie.

Verantwoording

Het dagelijks bestuur is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Jaarverslag ActiVite

In ons Bestuursverslag 2022 vindt u uitgebreide informatie over onze activiteiten, de resultaten die wij boeken en een financiële verantwoording.