Cliëntvertrouwenspersoon

Soms kan het lastig zijn om zelf uw onvrede of zorgen over de zorgverlening of de zorgrelatie te bespreken met de medewerker(s), het management of onze klachtenfunctionaris. Vindt u het moeilijk om uw zorgen of onvrede goed te kunnen verwoorden en op te komen voor uw eigen belangen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

Vragen over de cliëntvertrouwenspersoon?
We helpen u graag verder.

Onafhankelijkheid en partijdigheid

Wanneer u onvrede of zorgen ervaart over de zorgverlening, dan raden wij u aan om dit altijd eerst met de uw zorgverlener(s) te bespreken. U kunt met uw klacht ook terecht bij het management of de klachtenfunctionaris van ActiVite. Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan kunnen wij voor u een onafhankelijke en onpartijdige cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet bij ActiVite in dienst maar wij schakelen hem of haar in via een externe organisatie. Wilt u hier gebruik van maken, belt u ons dan op 071 – 516 14 15.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. U kunt er terecht met uw verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden er daarvoor zijn. De cliëntvertrouwenspersoon biedt hierbij daadwerkelijke ondersteuning, wanneer u dat wilt. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is herstel van vertrouwen in de zorgverlener(s) en/of het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Voor cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang (Wzd), hebben we een speciale cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar. De cliëntvertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt cliënten en hun vertegenwoordigers bij situaties die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd. De stichting Zorgstem, in de persoon van Ilja den Dopper, voert het vertrouwenswerk uit voor cliënten van ActiVite die vallen onder de Wzd. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bereiken via I.dendopper@zorgstem.nl of via het telefoonnummer: 06 4016 4295 of 088 678 1000.