Cliëntvertrouwenspersoon

Wilt u uw onvrede of zorgen met ons bespreken, maar vindt u het lastig om uw verhaal goed uit te leggen? Of vindt u het moeilijk om op te komen voor uw eigen belangen? Dan kunt u daar hulp bij krijgen van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

Vragen over de cliëntvertrouwenspersoon?
We helpen u graag verder.

Onafhankelijk en onpartijdig

Als u twijfels heeft of niet tevreden bent over onze zorg, dan kunt u dat bespreken met onze medewerker(s), het management of met onze klachtenfunctionaris. Vindt u het moeilijk om uw zorgen of onvrede goed uit te leggen of om op te komen voor uw eigen belangen? Dan kunt u daar hulp bij krijgen van een onafhankelijke en onpartijdige cliëntvertrouwenspersoon. Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet bij ActiVite in dienst maar wij schakelen hem of haar in via een externe organisatie. Wilt u hier gebruik van maken, belt u ons dan gerust op 071 – 516 14 15.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. U kunt er terecht met uw verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden u daarvoor heeft. Samen met u gaat de cliëntvertrouwenspersoon op zoek naar een oplossing voor uw probleem of klacht. Als u dat wilt, helpt de cliëntvertrouwenspersoon u ook bij de uitvoering daarvan.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Voor cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang (Wzd), hebben we een speciale cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar. Het gaat hierbij om bij situaties die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg of met gedwongen opname en verblijf. De cliëntvertrouwenspersoon helpt cliënten en hun vertegenwoordigers om het probleem duidelijk te krijgen en helpt bij gesprekken met onze medewerker(s), het management of met onze klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersoon kan u ook bijstaan als het eventueel komt tot een klachtenprocedure. De stichting Zorgstem, in de persoon van Ilja den Dopper, voert het vertrouwenswerk uit voor cliënten van ActiVite die vallen onder de Wzd. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bereiken via I.dendopper@zorgstem.nl of via het telefoonnummer: 06 4016 4295 of 088 678 1000.