Cliënt-vertrouwenspersoon

Er kunnen zich situaties voordoen waarin het voor een cliënt of bewoner lastig is om onvrede of zorgen over de zorgverlening of de zorgrelatie te bespreken met de medewerker(s), het management of de klachtenfunctionaris van de zorgorganisatie. Voor sommige mensen is het moeilijk om in dit soort situaties de eigen behoefte, zorgen of onvrede goed te kunnen verwoorden en op te komen voor de eigen belangen. Dan kan het helpen als u zich laat ondersteunen door een cliëntvertrouwenspersoon.

Vragen?
Bestuurssecretaris Daniëlle Niessink kan u meer informatie geven over de inzet van een cliëntvertrouwenspersoon

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. U kunt er terecht met uw verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden er daarvoor zijn. De cliëntvertrouwenspersoon biedt hierbij daadwerkelijke ondersteuning, wanneer u dat wilt. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is herstel van vertrouwen in de zorgverlener(s) en/of het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

Onafhankelijkheid en partijdigheid

Wanneer u onvrede of zorgen ervaart over de zorgverlening, dan raden wij cliënten en bewoners aan om dit altijd eerst met de betrokken zorgverlener(s) te bespreken. U kunt zich hiervoor ook richten tot het management of de klachtenfunctionaris van ActiVite. Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan kunnen wij voor u een cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet bij ActiVite in dienst maar wij schakelen hem of haar in via een externe organisatie.

Uitzondering Wet zorg en dwang

Voor situaties met betrekking tot de Wzd kunt u contact opnemen met de (tijdelijke) cliëntvertrouwenspersoon via C.Schaaf@zorgstem.nl of via het telefoonnummer: 06 3636 1843 of 088 678 1000